| امروز یکشنبه, ۱۹ مرداد , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

نوشته پروفسور مسعود العالم چودوری؛


کتاب «پارادایم جهانی و نظام جهانی اسلامی»

این کتاب مشتمل بر دوازده بخش کلی است و نویسنده که استاد دانشگاه سلطان قابوس عمان است، دربارۀ مفاهیمی مانند آگاهی بشری، اقتصاد اسلامی، نگاه فایده‌گرایانه و رویکرد اسلامی با درک «توحیدی» مباحث خود را به پیش می‌برد.

به گزارش طلیعه؛ در مقدمۀ این کتاب آمده است که رشد نظام مالی و اقتصادی کشورهای مسلمان در دهه‌های اخیر، مسلم و غیرقابل انکار است اما علیرغم این امر، هنوز زمینه‌های قابل بحثی به لحاظ معرفت‌شناسانه و عملکردی در حوزۀ مسائل اقتصادی و نظام‌های اسلامی قابل طرح است. نویسنده علاوه بر این بر اهمیتِ اسلامی‌سازی علوم و نقشی که محققان مسلمان در پایه‌گذاری مداوم نوعی نظریه و گفتمان اقتصاد اسلامی ایفا می‌کنند، اشاره می‌نماید.

علاوه بر این نگارنده با تاکید بر مسئلۀ انگارۀ جهانی و موضوع جهان‌شمولی و خاص‌بودگی پدیده‌ها و استناد به آیات و روایات قرآن بر این موضوع تاکید می‌نماید که از آن‌جا که همه موجودات و دانش بشری مخلوق خدایی واحدند، لذا می‌توان بسط دانش بشری در امور اقتصادی و مالی را نیز با اتکا به ادیان الهی و بطور خاص قرآن پیگیری نمود. بر پایۀ این فهم، اقتصاد علمی است که در آن اگرچه عاملان در آن بر اساس به حداکثررسانی سود و فرصت‌های فایده‌گرایانه عمل می‌کنند اما از سوی دیگر می‌بایست مسئلۀ ارزش‌های اخلاقی و هنجارهای تایید شدۀ دینی را نیز در نظر گرفت و مورد توجه قرار داد. در حقیقت اقتصاد اسلامی به شیوه‌ای که در این کتاب تئوریزه می‌شود و تحت عنوان گفتمان اقتصاد اسلامی در آراء توحیدی و دیگران برجسته می‌گردد، صرفاً یک علم تجویزی عاری از مبانی اخلاقی نیست، بلکه علمی است که هم قدرت فهم و تبیین واقعیات را دارد و هم اینکه مجهز به مبانی ارزشی و اسلامی شده است.

بخش‌های این کتاب به‌طور کلی بدین ترتیب هستند:

Chapter 1 : Introduction

Chapter 2 : Concept of Worldview versus Paradigm

Chapter 3 : Unity of Knowledge as the Worldview

Chapter 4 : Human Consciousness

Chapter 5 : Islamic Economics and Finance: The Moral Basis

Chapter 6 : Tawhidi Questions of Technology and Technological Change

Chapter 7 : Human Well-Being Adversely Affected by Interest-Based Financing

Chapter 8 : Problems of Economic Reasoning and the Islamic Panacea

Chapter 9 : Problems of Financial Reasoning and the Islamic Alternative

Chapter10: The Illogical Basis of Interest Rates

Chapter11: Questioning Modernity by the Tawhidi Worldview

Chapter 12: Conclusion

Glossary of Arabic Terms

References

Index

کد خبر : 684
تاريخ ثبت خبر : ۱۲ شهریور ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۲۱:۵۸

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)