| امروز سه شنبه, ۶ اسفند , ۱۳۹۸ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر شریف لک‌زایی

دکتر شریف لک زایی هم اکنون استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ـ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در گروه فلسفه سیاسی است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی  طلیعه، دکتر شریف لک زایی استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی – پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در گروه فلسفه سیاسی است.

تحصیلات:

– حوزوی: خارج فقه و اصول

– دانشگاهی: دکتری تخصصی علوم سیاسی

پژوهشی:

الف) کتاب

۱٫آزادی و دانش، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹٫

۲٫آزادی، چلچراغ حکمت، دفتر بیست و ششم، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹٫

۳٫توزیع و مهار قدرت در نظریه ولایت فقیه، چاپ سوم، تهران، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۷٫

۴٫آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی، چاپ سوم، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷٫

۵٫بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، چاپ سوم، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۳٫

 1. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (چکیده نشست ها و مقاله ها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷٫
 2. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر اول: نشست ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۷٫
 3. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر دوم: نشست ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰٫
 4. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (دفتر سوم: نشست ها و گفتگوها)، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۱٫
 5. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد اول، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۸٫
 6. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد دوم، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹٫
 7. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد سوم، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰٫
 8. سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه (مجموعه مقالات)، جلد چهارم، به اهتمام، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰٫

ب‌)مقالات  

 1. چیستی فلسفه سیاسی متعالیه، فصلنامه حکمت اسلامی، شماره ۳، ۱۳۹۳٫
 2. فرد و جامعه در حکمت سیاسی متعالیه، فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲٫
 3. حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، شماره ۸، تابستان ۱۳۹۲٫
 4. شریعت و سیاست در حکمت سیاسی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی اسرا، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۹۱٫
 5. نهادگرایی در اندیشه و عمل شهید بهشتی، فصلنامه علمی – پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دوره ۱ شماره ۳، تابستان ۱۳۹۱٫
 6. مسأله آزادی در فلسفه سیاسی آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی – پژوهشی اسرا، شماره ۹، پاییز ۱۳۹۰٫
 7. آزاداندیشی در حوزه ­های علمیه شیعی: شخصی یا نهادین، فصلنامه علمی – پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۲۳، بهار ۱۳۹۰٫
 8. مبانی اندیشه آنتونی گیدنز: نظریه­ پرداز ساخت­یابی، فصلنامه علمی – پژوهشی رهیافت­ های سیاسی و بین المللی، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۹٫
 9. مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت­های در نظریه سیاسی امام خمینی(ره)، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۸۳٫
 10. آزادی، هرج و مرج، زورمداری، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۳۴، زمستان ۱۳۸۳٫
 11. تفکیک قوای سه­ گانه در نظریه­ های ولایت فقیه، فصلنامه راهبرد، شماره ۲۴، زمستان ۱۳۸۳٫
 12. آیت الله مطهری و نظارت عمومی، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۳۱، بهار ۱۳۸۳٫
 13. مبانی کلامی و فقهی نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت، فصلنامه شیعه شناسی، شماره ۷، پاییز ۱۳۸۳٫
 14. آزادی و حیات معقول در اندیشه آیت الله محمد تقی جعفری،فصلنامه علوم سیاسی شماره ۲۶، تابستان ۱۳۸۳٫
 15. مفهوم تفکیک قوا در ایران، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۷، پاییز ۱۳۸۳٫
 16. رابطه اخلاق و آزادی؛ با تأکید بر اندیشه آیت الله مطهری،فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۸۲٫
 17. آیت الله مطهری و آزادی­ های سیاسی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۷، بهار ۱۳۸۱٫
 18. الگوی مشارکت سیاسی در نظریه­های ولایت فقیه، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۰، زمستان ۱۳۸۱٫
 19. سازوکارهای آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله بهشتی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۳، بهار ۱۳۸۰٫
 20. نظریه آزادی سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره)، فصلنامه حضور، شماره ۳۷، پاییز ۱۳۸۰٫
 21. جامعه مدنی در نظریه­ های ولایت فقیه، فصلنامه حضور، شماره ۴۴، بهار ۱۳۸۲٫
 22. بررسی وضعیت فلسفه سیاسی در ایران، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۲۱ و ۲۲، ۱۳۸۴٫
 23. آزادی، انتظار و آموزه مهدویت، فصلنامه حصون، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۸۶٫
 24. بسط فلسفه سیاسی متعالیه، فصلنامه علمی – ترویجی دانشگاه اسلامی، شماره ۳۹، پاییز ۱۳۸۷٫
 25. تکوین حکمت متعالیه از صدرالمتألهین تا امام خمینی، فصلنامه پژوهش و حوزه، شماره ۳۴و۳۵، تابستان و پاییز ۱۳۸۷٫
 26. مناسبات آزادی و امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۳۴، تابستان ۱۳۸۵٫
 27. فکر سیاسی امام موسی صدر: بخش نخست، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۴٫
 28. فکر سیاسی امام موسی صدر: بخش دوم، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۴٫
 29. فکر سیاسی امام موسی صدر: بخش سوم، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۳۱، پاییز ۱۳۸۴٫
 30. چیستی «ولایت مطلقه فقیه» در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۲، پاییز ۱۳۸۴٫
 31. نظریه نهادی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۸۴٫
 32. نقد و بررسی گروه تروریستی جندالله، در: مجموعه مقالات کنگره بین المللی خطر جریان­های تکفیری، قم، ۱۳۹۳٫
 33. وجوه نهادگرایانه اندیشه و عمل شهید بهشتی، در: نگاهی دوباره: بازخوانی اندیشه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شهید آیت الله بهشتی، مجموعه مقالات نخستین همایش نگاهی دوباره به آثار و اندیشه­ های آیت الله شهید بهشتی، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲٫
 34. قدرت در فلسفه سیاسی صدرالمتألهین، در: فلسفه: نظر و عمل: مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت روز جهانی فلسفه، به کوشش شهین اعوانی، تهران، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱۳۹۱٫
 35. مسأله صدرا در کسر اصنام الجاهلیه، در: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد چهارم (مجموعه مقالات)، به اهتمام: شریف لک­زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰٫
 36. تکوین حکمت متعالیه از صدرالمتألهین تا امام خمینی(ره)، در: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد دوم (مجموعه مقالات)، به اهتمام: شریف لک­زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹٫
 37. آسیب شناسی آزاداندیشی در حوزه­های علمی شیعی، در: روحانیت و انقلاب اسلامی، به کوشش: عبدالوهاب فراتی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹٫
 38. به سوی حکمت سیاسی متعالیه، در: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد اول (مجموعه مقالات)، به اهتمام: شریف لک­زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۸٫
 39. مفهوم اختیار در حکمت متعالیه، در: سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد اول (مجموعه مقالات)، به اهتمام: شریف لک­زایی، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۸٫
 40. الزامات گفت و شنود با تأکید بر اندیشه علامه شرف الدین و امام موسی صدر، در: اندیشه سیاسی شرف الدین، به کوشش: محمد پزشکی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۷٫
 41. آیت الله مطهری، مسئولیت اجتماعی و نظارت عمومی، مجموعه مقالات جشنواره حکمت مطهر، تهران، معاونت فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ها، ۱۳۸۷٫
 42. آزادی و تربیت: تأملی در آرای شهید بهشتی، در: شناخت اندیشه ­های اجتماعی شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی، به کوشش صدیقه قاسمی، تهران، نشر بقعه، ۱۳۸۷٫
 43. روش شناسی فهم مسأله آزادی در اندیشه سیاسی مسلمانان، در: روش شناسی در مطالعات سیاسی اسلام، علی اکبر علیخانی و همکاران، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۸۶٫
 44. آزادی و مشارکت سیاسی در اندیشه سیاسی امام خمینی، در: همبستگی ملی و مشارکت عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))، ۱۳۸۶٫
 45. انسجام اسلامی در اندیشه و عمل سیاسی امام موسی صدر، مجموعه مقالات همایش ملی همگرایی و واگرایی در جهان اسلام، سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، ۱۳۸۶٫
 46. تصویر اختیار، آزادی و کرامت انسان در آیینه ذهن امام خمینی(ره)، گروهی از نویسندگان، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره))، ۱۳۸۶٫
 47. مردم سالاری و حقوق اقلیت­ها در نظریه سیاسی امام خمینی(ره)، در: مردم سالاری دینی، جلد سوم (لوازم و پیامدها)، به کوشش: کاظم قاضی­ زاده، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج (وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)، ۱۳۸۵٫
 48. مناسبات آزادی و دانش، در: درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی، دفتر دوم (مجموعه مقالات)، تهیه و تنظیم: دبیرخانه نهضت آزاداندیشی قم، دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم، ۱۳۸۴٫
 49. Freedom and Justice in Musa Sadr,s Political Thought, Journal of Shi,a Islamic Studies, Summer 2011, Volume IV, Number3.

طرح های پژوهشی در دست انجام

 1. حکمت سیاسی متعالیه
 2. اندیشه سیاسی امام موسی صدر

ارتباط با دکتر شریف لک زایی:

www.Lakzaee.com

sharif@isca.ac.ir

sharif_lakzaee@yahoo.com

انتهای پیام/

25

31217

 

کد خبر : 36639
تاريخ ثبت خبر : ۲۸ آذر ۱۳۹۵
ساعت بارگزاری خبر : ۰۹:۰۰
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)