| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی پایان‌نامه؛


طراحی و تبیین مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی

رساله دکتری «طراحی و تبیین مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی و واسطه‌گری دل‌بستگی و ارزش‌های شغلی» توسط آزاده علوی نگاشته و علیرضا موغلی، استاد راهنما و سیدرضا سیدجوادین و سیدعلی اکبر احمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه پیام نور استان تهران بودند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، رساله دکتری «طراحی و تبیین مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی و واسطه‌گری دل‌بستگی و ارزش‌های شغلی» توسط آزاده علوی نگاشته شده است.

علیرضا موغلی، استاد راهنما و سیدرضا سیدجوادین و سیدعلی اکبر احمدی، استاد مشاور این رساله در دانشگاه پیام نور استان تهران، مرکز پیام نور تهران، بودند.

چکیده:

در عصر حاضر که مدیران با تنوع ارزشی و فرهنگی در محیط کار مواجه هستند، مدیریت اخلاق از جایگاه و اهمیت والایی برخوردار است. بسیاری از مطالبی که تا امروز درباره اخلاق کار نوشته‌شده است مرتفع‌کننده نیازهای عملیاتی و کاربردی سازمان‌ها نیست.

امروزه سازمان‌ها برای نهادینه کردن اخلاقیات در اعضای سازمانی خود، به تکنیک‌ها و ابزارهای متعددی متوسل شده‌اند. ازاین‌رو، در این پژوهش، تلاشی بر بررسی اهمیت و تأثیر اخلاق کار در ایران با تأکید بر اصول اخلاق اسلامی و فرهنگ جاری و حاکم بر سازمان‌ها، نه‌تنها به‌صورت نظری بلکه به‌صورت علمی و کاربردی داشته است.

لذا مدل اخلاق کار اسلامی برای به‌کارگیری این اصول در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بررسی تأثیر متغیرهای موردنظر بر رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن متغیرهای واسطه‌ای ارزش‌ها و دل‌بستگی شغلی و توجه به اخلاق کار و فرهنگ‌سازمانی ایران مورد آزمون قرار گرفت.

با توجه به اهداف پژوهش در راستای سنجش مدل، روش پیمایش مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه در میان اعضای جامعه آماری، توزیع و جمع‌آوری شد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم‌افزارspss و در روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. تحلیل‌های آماری انجام‌شده حاکی از آن است که الگوی به‌دست‌آمده در این تحقیق، معنی‌دار بوده و تئوری پیشنهادی محقق مبنی بر اجزای تشکیل‌دهنده با مدل اخلاق کار اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاه تأیید می‌شود .

سهم نظری محقق در پژوهش حاضر، طراحی مدل اخلاق کار اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی با لحاظ نمودن ارزش‌ها و دل‌بستگی شغلی برای بخش دولتی بود که در سطح کشورهای اسلامی مفهوم جدید و در سطح کشور نخستین جستار دراین‌ارتباط محسوب می‌شود.
 یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بالاترین ضریب همبستگی در میان متغیرهای این پژوهش مربوط به رابطه بین ارزش‌های شغلی و رفتار شهروندی سازمانی است.

همچنین تعیین گردید که مؤلفه ایمان از متغیر اخلاق کار اسلامی بر ارزش‌ها و دل‌بستگی شغلی دارای اثر مستقیم و مثبت است و همچنین از میان مؤلفه‌های اخلاق کاراسلامی بیشترین اثر کلی بر رفتار شهروندی سازمانی، مربوط به مؤلفه پشتکار و جدیت در کار و برابر ۰/۱۸ است و از میان متغیرهای واسطه نیز بیشترین اثر کل مربوط به ارزش‌های شغلی و برابر با ۰/۴۳ است.

علاقه‌مندان می‌توانند متن کامل این رساله را از اینجا ملاحظه کنند.

انتهای پیام/

کد خبر : 75367
تاريخ ثبت خبر : 2 سپتامبر 2018
ساعت بارگزاری خبر : 13:22
برچسب‌ها:, , ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)