| امروز پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر نادیا مفتونی‌

نادیا مفتونی ۲۴ دی ۱۳۴۴ در تهران، ایران، نمایش‌نامه‌نویس، نقاش، پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. او با رتبه دانشیار به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، نادیا مفتونی ۲۴ دی ۱۳۴۴ در تهران، ایران، نمایش‌نامه‌نویس، نقاش، پژوهشگر فلسفه و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. او با رتبه دانشیار به تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی می‌پردازد.

شهرت وی در زمینه علمی به دلیل احیای فلسفه هنر فارابی، تبیین فلسفه علم حکمای مسلمان و استخراج مباحثی جدید از حکمت اشراق شهاب الدین سهروردی است. او همچنین به دلیل ازدواج با حسین نوری پس از معلولیت وی به عنوان شخصیتی شاخص مورد توجه رسانه‌ها و مردم ایران بوده است.

مفتونی به اصرار همسرش در کنکور سراسری سال ۷۸ شرکت می‌کند و در دانشگاه فردوسی مشهد در رشته فلسفه قبول می‌شود. این ایام مصادف است با زمانی که مشکلات تنفسی نوری در مشهد به سطحی آزاردهنده رسیده و از آنجا که هر وقت به تهران می‌آمدند حال نوری خوب می‌شد، بنابراین به تهران نقل مکان می‌کنند و آب و هوای تهران در کنار سایر ویژگی‌ها و امکانات این شهر به نوری می‌سازد.

در نتیجه مفتونی تحصیل خود را به دانشکده الهیات دانشگاه تهران انتقال می‌دهد. مفتونی از دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران بود و در مدت سه سال دوره کارشناسی، در مدت یک سال دوره کارشناسی ارشد و در مدت سه سال هم دوره دکتری تخصصی را به پایان برده است. او اکنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران است.

تحصیلات

    کارشناسی، ۱۳۸۱، فلسفه و حکمت اسلامی, دانشگاه تهران

    کارشناسی ارشد، ۱۳۸۲، فلسفه و حکمت اسلامی, دانشگاه تهران

    دکتری، ۱۳۸۵، فلسفه و حکمت اسلامی, دانشگاه تهران

کتاب‌های تالیف شده

مفتونی، نادیا. آفتابی در میان سایه ای. تهران: اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. آفتابی در میان سایه ای. تهران: اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. پژوهشی در فلسفه علم دانشمندان مسلمان. تهران: سروش انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا و محمد نوری. اندیشه های کاربردی در الهیات. تهران: اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. اندیشه های کاربردی در الهیات. تهران: اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. اندیشه های کاربردی در الهیات. تهران: اداره کل فرهنگی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. فارابی و فلسفه هنر دینی. تهران: سروش انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا و محمود نوری. سهروردی پژوهی. تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۳.

مفتونی، نادیا. فارابی و مفهوم سازی هنر دینی. تهران: پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی(سوره)، ۱۳۹۴.

مفتونی، نادیا. نگاره های اشراقی. تهران: نشر وایا، ۱۳۹۴.

مفتونی، نادیا. ارج نامه نجیب مایل هروی (فرزند هرات). تهران: خانه کتاب، ۱۳۹۵.

مفتونی، نادیا. زندگی نامه و خدمات علمی و فرھنگی دکتر غلامحسین ابراھیمی دینانی. تهران: انجمن ٓاثار و مفاخر فرھنگی، ۱۳۹۶٫

کتابهای تالیف شده به زبان انگلیسی

Lone Island: Where Trees Fruit Women!

Quasi-philosophical Remarks

Catch 22: 22 Cases of Fallacies

Math and Myth: General English

Hike in Hills: An Excursion Into Civilization from Constantinople to Toledo

Suhrawardi: Avicennian Scientartist of Farabian Utopia

Philart Approach in the Orient and the Occident: Avicenna, Ibn Tufail, and Suhrawardi

۴۰ Episodes on Persian Figures

فعالیت‌های اجرایی

معاونت گروه فلسفه و کلام اسلامی، ۱۳۹۱/۰۸/۲۰، ۱۳۹۳/۰۳/۲۸، ایران، تهران

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۱/۱۱/۲۴، ۱۳۹۵/۰۲/۰۵، ایران، تهران

مقالات چاپ شده در نشریات بین المللی

    maftouni, nadia . "Art as it is and Art as it should be an Analytical Study of Farabi." Transcendent Philosophy 1, no. 13 (2012): 239-248.

    maftouni, nadia . "Suhrawardī as a Scientartist in Psychology." Transcendent Philosophy 17, no. 17 (2016): 73-86.

    maftouni, nadia . "Conceptualization of Scientart: Interaction between the Worlds of Science and Art." socrates 5, no. 3 (2018): 12-18.

    maftouni, nadia . "Images of Imagination for Iranian Philosophers." Journal of the History of Philosophy 23, no. 1 (2018): 17-28.

    maftouni, nadia . "A Comparative Study on Cosmology in Suhrawardi and Ibn ‘Arabi." International Journal of Basic and Applied Sciences(IJBAS) 11, no. ( ):

مفتونی، نادیا. سهروردی و هنرحکمت اتوپیای فارابی Transcendent Philosophy 18، ۲۹ (۱۳۹۶): ۲۹-۴۶٫

مقالات چاپ شده در نشریات داخلی

    maftouni, nadia . "Nature of Art in Farabi's Thought." Wisdom and Philosophy سال هشتم, no. 32 (2013): 33-40.

    maftouni, nadia . "Ibn Tufail as a SciArtist in the Treatise of Hayy Ibn Yaqzan." JORNAL OF PHILOSOPHICAL INVESTIONS 11, no. 21 (2018): 81-90.

مفتونی، نادیا. عوارض ذاتیه تحلیلی بر اختلاف فخر رازی و خواجه طوسی در شرح اشارات. خردنامه صدرا ۱، ۳۴ (۱۳۸۲): ۷۳-۷۶.

مفتونی، نادیا و احد فرامرز قراملکی . رهیافتهای دانشمندان مسلمان در علم شناسی. مقالات و بررسیها ۱، ۷۵ (۱۳۸۳): ۳۹-۶۰.

مفتونی، نادیا. عوارض ذاتیه و اشکالات چهارگانه. خردنامه صدرا ۱، ۳۷ (۱۳۸۳): ۱.

مفتونی، نادیا و احد فرامرز قراملکی . موضوع فلسفه در اندیشه ارسطو ابن سینا و ابن رشد. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱، ۳۵ (۱۳۸۵): ۵۶-۷۸.

مفتونی، نادیا و احد فرامرز قراملکی . جایگاه خیال در نظام فلسفی فارابی. مقالات و بررسیها ۱، ۸۳ (۱۳۸۶): ۹۷-۱۱۲.

مفتونی، نادیا و احد فرامرز قراملکی . خیال در مقام توجیه و تبیین از فارابی تا صدرالمتالهین. خردنامه صدرا ۱، ۴۷ (۱۳۸۶): ۶۸-۸۰.

مفتونی، نادیا. تبیین تکثر شرایع و راهبردهای آن در مدینه فاضله فارابی. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۱، ۳۸ (۱۳۸۶): ۱-۲۰.

مفتونی، نادیا. بررسی تطبیقی وحی و نبوت نزد فارابی و ابن سینا. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۱، ۳۹ (۱۳۸۷): ۱-۱۱.

مفتونی، نادیا. مفهوم سازی موضوع علم و کارکرد آن نزد ابن سینا و ابن رشد. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۴۰، ۴۰ (۱۳۸۷): ۱-۲۴.

مفتونی، نادیا. خیال مشایی، خیال اشراقی، و خلاقیت. خردنامه صدرا ۵۵، ۵۵ (۱۳۸۸): ۳۲-۴۴.

مفتونی، نادیا. ادراک باطنی سینوی در رساله های رمزی سهروردی.دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۳، ۴۱ (۱۳۸۸): ۷۳-۹۸.

مفتونی، نادیا.ساختار منطقی مسائل و موضوع علم نزد ارسطو فارابی ابن سینا و ابن رشد. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۴، ۴۳ (۱۳۸۹): ۸۷-۱۰۵.

مفتونی، نادیا. هنر به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی. راهبرد فرهنگ ۳، ۱۰و۱۱ (۱۳۸۹): ۱۱۳-۱۲۶.

مفتونی، نادیا. نسبت دین و هنر در فلسفه فارابی. جاویدان خرد ۸، ۲ (۱۳۹۰): ۴۱-۵۶.

مفتونی، نادیا. مفهوم سازی هنر دینی در فلسفه فارابی. خردنامه صدرا -، ۶۳ (۱۳۹۰): ۱۰۳-۱۱۳.

مفتونی، نادیا. صور خیال در ترازوی نقد از نگاه فارابی. معرفت فلسفی ۸، ۴ (۱۳۹۰): ۵۵-۷۴.

مفتونی، نادیا و چمران بهارلویی. ولایت فقیه در نظام فلسفی فارابی.علوم سیاسی ۱۴، ۵۵ (۱۳۹۱): ۵۷-۷۴.

مفتونی، نادیا. مفهوم سازی زیبایی از فارابی تا سهروردی. خردنامه صدرا ۶۸، ۶۸ (۱۳۹۱): ۲۵-۳۲.

مفتونی، نادیا و مهدی رضایی نیا . بررسی تطبیقی چیستی جسم رستاخیز نزد ابن سینا سهروردی و ملاصدرا. فلسفه دین (اندیشه های فلسفی سابق پردیس فارابی) ۸، ۱۰ (۱۳۹۱): ۹۳-۱۱۰.

مفتونی، نادیا. ابن سینا و توجیه معاد جسمانی. احکامات سیاسی – اقتصادی ۱، ۱ (۱۳۹۱): ۴۰۱-۴۱۵.

مفتونی، نادیا. بررسی تطبیقی همه عاشق انگاری نزد ابن سینا و شیخ اشراق. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۶، ۴۸ (۱۳۹۱): ۲۱-۳۷.

مفتونی، نادیا. مبانی و لوازم نظریه خیال سهروردی. فلسفه و کلام اسلامی سال چهل و ششم، ۱ (۱۳۹۲): ۱۳۳-۱۴۶.

مفتونی، نادیا. وجوه شیعی فلسفه فارابی. اندیشه نوین دینی سال نهم، ۳۳ (۱۳۹۲): ۱۱۵-۱۲۶.

مفتونی، نادیا و قاسم مقدم. خطابه به مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۸، ۵۲ (۱۳۹۳): ۹۷-۱۱۰.

مفتونی، نادیا و محمود نوری.حرکت استکمالی انسان نزد شیخ اشراق. پژوهش نامه اخلاق ۷، ۲۵ (۱۳۹۳): ۱۳۳-۱۵۰.

مفتونی، نادیا و محمود نوری.بیماری نفس و فرآیند درمان آن نزد شیخ اشراق. سهروردی پژوهی ۱، ۱ (۱۳۹۳): ۷۱۱-۷۳۸.

مفتونی، نادیا و محمود نوری. رابطه تفکر و تخیل موردپژوهی در قصه غربت غربی. فلسفه و کودک ۱، ۴ (۱۳۹۳): ۳۳-۴۰.

مفتونی، نادیا و محمد نوری. فرآیند نردبانی تفکر و تخیل از نگاه فارابی.فلسفه و کودک سال دوم، ۷ (۱۳۹۴): ۱۹-۳۲.

مفتونی، نادیا و فتانه تواناپناه. جایگاه اقناع و تخییل در ریاست جامعه. خردنامه صدرا ۸۲، ۸۲ (۱۳۹۴): ۸۹-۱۰۰.

تواناپناه، فتانه و نادیا مفتونی. کارکرد معرفتی اقناع وتخییل از دیدگاه فارابی. پژوهش های فلسفی کلامی ۶۶، ۶۶ (۱۳۹۴): ۱۲۰-۱۴۰.

مفتونی، نادیا و فتانه توانا پناه. اثرگذاری اقناع در فعل ارادی از دیدگاه فارابی و ابن سینا. دو فصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) ۱۹، ۵۴ (۱۳۹۴): ۱۱۵-۱۲۹.

تواناپناه، فتانه و نادیا مفتونی. تبیین تخالف نظر و عمل از دیدگاه فارابی و ابن سینا. اخلاق وحیانی ۲، ۸ (۱۳۹۵): ۱۰۷-۱۲۸.

مفتونی، نادیا. سهروردی به مثابه هنر دانشمند سینوی. جاویدان خرد ۱۳، ۳۰ (۱۳۹۵): ۵-۲۰.

مفتونی، نادیا.ربط و نسبت مفاهیم زیبایی و عشق نزد بوعلی و سهروردی فلسفه و کلام اسلامی ۵۱، ۱ (۱۳۹۶(

مفتونی، نادیا و فتانه تواناپناه. جایگاه یقین در صناعات خمس نزد فارابی. خردنامه صدرا سال ۲۳ شماره ۱، ۸۹ (۱۳۹۶): ۵۳-۶۴.

مفتونی، نادیا. فلسفه به مثابه مشی زندگی نزد شیخ اشراق. پژوهش نامه اخلاق ۱۰، ۳۷ (۱۳۹۷): ۴۳-۶۰.

 

انتهای پیام/

کد خبر : 67508
تاريخ ثبت خبر : 12 می 2018
ساعت بارگزاری خبر : 09:45
برچسب‌ها:

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)