| امروز چهارشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


دکتر فرزاد جهان‌بین

دکتر فرزاد جهان‌بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد کارشناسی ارشد پیوسته اش را از دانشگاه امام صادق (ع) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی اخذ نمود و دکتری تخصصی اش را در دانشگاه معارف اسلامی در دانشگاه مطالعات انقلاب اسلامی به اتمام رساند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، دکتر فرزاد جهان بین، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد در سال ۱۳۵۹ در مشکین شهر متولد شد. کارشناسی ارشد پیوسته اش را از دانشگاه امام صادق(ع) در رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی اخذ نمود و دکتری تخصصی اش را در دانشگاه معارف اسلامی در دانشگاه مطالعات انقلاب اسلامی به اتمام رسانید.

سوابق پژوهشی:

کتاب:

۱- زمانه ما و نهج البلاغه (مسائل روز از نگاه نهج البلاغه)، چاپ اول، زمستان ۱۳۹۴، نشر سدید

۲- روش تحقیق در علوم سیاسی، چاپ اول، بهار ۱۳۹۳

۳- آینده انقلاب اسلامی ایران و مولفه قدرت فرهنگی، نشر افق آینده، چاپ اول،۱۳۹۲

۴- تحلیل مواضع سیاسی علمای شیعه از نهضت عدالتخانه تا کودتای رضاخان، ناشر: موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، چاپ اول،اسفند ۱۳۹۱

۵- مسئولیتهای متقابل حکومت اسلامی و مردم در نهج البلاغه؛ چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۹، انتشارات مکتب صادق

 مقالات(علمی پژوهشی) :

۱- معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه، فرزاد جهان بین، محمد نعمتی. فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه، دانشگاه بوعلی سینا، شماره ۱۰، تابستان ۱۳۹۴

۲- سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام، فرزاد جهان بین، فتح الله پرتو. فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست، دانشگاه علامه طباطبایی،شماره ۱۳، تابستان ۱۳۹۴

۳- فرآیند تحقق تمدن اسلامی از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، فرزاد جهان بین، مسعود معینی پور، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، زمستان ۱۳۹۳، شماره۳۹

۴- سرمایه اجتماعی حلقه ارتباطی قدرت نرم، تهدید نرم و امنیت نرم. فرزاد جهان بین، اعظم امامی، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات قدرت نرم،شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۹۳

۵-راهبردهای ارتقاء قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام بر اساس مدل swot از منظر مقام معظم رهبری، فرزاد جهان بین، مونا پارسا. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات سیاسی جهان اسلام،شماره ۵و ۶

۶- مولفه های کلیدی در ساخت جامعه تراز انقلاب اسلامی،فرزاد جهان بین. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای انقلاب اسلامی، وابسته به انجمن انقلاب اسلامی ایران،شماره ۳، ۱۳۹۱

۷- روند دگرگونی ارزشی در ایران از ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷، فرزاد جهان بین، محمد رحیم عیوضی. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان ۱۳۹۱

۸- راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال جنبش بیداری اسلامی اخیر، فرزاد جهان بین، فتح الله پرتو. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، تابستان ۱۳۹۱

۹- بررسی تطبیقی روش تفسیری فریقین در ارتباط با آیه اکمال؛ فرزاد جهان بین. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، زمستان ۹۱،شماره ۱۲

۱۰-  بررسی رویکردها در ارتباط با نسبت دین و عناصر مدرنیته در دوره مشروطیت ایران ؛ فرزاد جهان بین، جلال درخشه. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی،وابسته به انجمن علوم سیاسی ایران، شماره ۱۵

مقالات (علمی ترویجی و علمی تخصصی)

۱- حکومت و برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ امکان، ضرورت، چگونگی. فصلنامه علمی ترویجی دانشگاه اسلامی، شماره ۳۹،پائیز ۱۳۸۷

۲- نظام مدیریت در قرآن، فصلنامه مدیریت در اسلام،شماره ۱۵ و ۱۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰

۳- برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه؛ مجموعه مقالات سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه، جلد دوم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،۱۳۸۹

۴- حج مطلوب و راهکارهای تحقق آن از منظر مقام معظم رهبری،مجموعه مقالات حج در اندیشه سیاسی اجتماعی مقام معظم رهبری،موسسه فرهنگی هنری مشعر،پژوهشکده حج و زیارت،چاپ اول، بهار ۱۳۹۳

۵- بررسی علل اختلاف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال مشروطه؛ فصلنامه تخصصی تاریخ معاصر ایران، شهریور ۱۳۸۵

۶- بررسی تحلیلی مواضع علمای شیعه در قبال حکومتها با تاکید بر دو عصر صفویه و قاجار،فصلنامه انسان پژوهی دینی،شماره ۱۳ و ۱۴، پاییز زمستان ۸۶

ارایه مقاله به همایش ها:

ردیف عنوان مقاله عنوان همایش نوع همایش برگزار کننده زمان همایش زمان ارایه مقاله
۱ بررسی تطبیقی دیدگاه علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه در قبال آزادی بزرگداشت یکصدمین سالگرد مشروطه ملی مجلس شورای اسلامی ۱۴و۱۵مرداد ۱۳۸۵ ۱۵مرداد
۲ «تشیع» هالم و «دوره شکل گیری تشیع دوازده امامی» نیومن؛ بررسی تطبیقی هدف شناختی تشیع وخاور شناسان بین المللی انجمن تاریخ حوزه علمیه قم آبان  
۳ برنامه ریزی فرهنگی در حکمت متعالیه سیاست متعالیه مبتنی بر حکمت متعالیه ملی پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی بهمن ۳بهمن
۴ ژئوپولیتک شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت پایدار در خلیج فارس اولین همایش بین المللی محیط زیست و ژئوپولیتیک خلیج فارس بین المللی وزارت علوم ۱۳۹۱/۰۳/۰۳  
۵ ارائه چارچوبی تحلیلی در تبیین آزادی از منظر نهج البلاغه اولین همایش ملی نهج البلاغه و علوم انسانی ملی دانشگاه بوعلی سینا ۲۸ ، ۲۹ /۲ /۱۳۹۰ ۲۹/۲/۹
۶ سناریوهای آینده نظام بین الملل و جایگاه جمهوری اسلامی ایران همایش ملی الزامات تبدیل ج.ا.ایران به قدرت بین المللی ملی سازمان بسیج اساتید ۲۶ الی ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ ۲۷ مرداد/مشهد مقدس/مرکز همایشهای بین المللی مشهد مقدس

سوابق علمی – اجرایی:

در حال حاضر:

 • استادیار دانشگاه شاهد
 • معاون دانشجویی دانشگاه شاهد
 • رئیس دبیرخانه دائمی و دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسلامی
 • دبیر شورای سیاست گذاری کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی
 • مدیر هفته علمی تمدن نوین اسلامی
 • عضو کارگروه فرهنگ و تربیت موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای)
 • عضو کارگروه علوم سیاسی دبیرخانه حمایت و هدایت پایان نامه ها و رسائل علوم انسانی
 • عضو شورای علمی مرکز آینده پژوهی فرهنگی جهاد دانشگاهی تربیت مدرس

به اتمام رسیده:

 • معاون فرهنگی – اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) از شهریور۱۳۸۹تا اسفند ۱۳۹۲
 • رئیس شورای هماهنگی فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان قزوین از ۱۳۸۹
 • عضو کارگروه همبستگی دینی و هویت ملی وزارت علوم (سالهای ۹۰ و ۹۱)
 • دبیر علمی اولین کنگره ملی دانشجویی دانشگاه اسلامی با محوریت اندیشه های امام راحل(ره)- ۱۳۹۰
 • رئیس شورای سیاستگذاری همایش ملی اقتصاد مقاومتی؛ ابعاد و راهکارها(۱۳۹۱ )
 • رئیس کارگروه نقش فرهنگ در ترویج کالای ایرانی در همایش ملی مصرف کالای ایرانی، سازمان شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک ایران، ۳ و ۴ آبان ۱۳۹۱
 • دبیر اولین جشنواره ملی دانشجویی وبلاگ نویسی از حماسه تا حماسه (۱۳۹۰)
 • عضو کمیته برنامه و بودجه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین(۱۳۹۱)
 • عضو علمی کمیته طراحی معماری فرهنگ و استخراج مولفه های محوری در حوزه فرهنگ در سازمان فرهنگی هنری ۱۳۸۴-۱۳۸۷)
 • مدیر برنامه ریزی یکپارچه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۴- ۱۳۸۸)
 • دبیر شورای عالی برنامه ریزی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۵- ۱۳۸۷)
 • دبیر کمیسیون بررسی طرحهای شاخص ، مناسبتی و فراگیر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۷- ۱۳۸۸)
 • مدیر همکاری و هماهنگی معاونت فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۸- ۱۳۸۹)
 • قائم مقام معاون فرهنگی سازمان در امور طرحهای فراگیر شهری، ملی و بین المللی(۱۳۸۸-۱۳۸۹)
 • مشاور مرکز مطالعات،تحقیقات و آموزش وزارت کشور،۱۳۸۷
 • مدیر اجرایی فصلنامه علوم انسانی اسلامی وابسته به مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا (۱۳۸۷- ۱۳۸۸)
 • داور جشنواره خوارزمی در مقطع کشوری در زمینه علوم انسانی(سالهای۱۳۸۸ و ۱۳۸۷و۱۳۸۶)
 • مسوول پروژه طراحی نظام فرهنگی دانشگاه افسری امام علی (ع ) – (۱۳۸۵- ۱۳۸۶)
 • مشاور رئیس دانشگاه امام علی (ع) در امور فرهنگی(سالهای ۱۳۸۵و ۱۳۸۶)
 • دبیر کمیته علمی جشنواره نهج البلاغه «از من بپرس»، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران (۱۳۸۶)

سخنرانی های علمی و کارگاههای برگزارشده:

معارف انقلاب اسلامی،دوره تابستانی مفاتیح الجهاد، سطح یک، پنجشنبه مورخ ۲۸ مرداد ۹۵، ۲ ساعت، دانشگاه امام صادق(ع)

تحلیل وضعیت فرهنگی کشور، دوره تابستانی مفاتیح الجهاد، سطح یک، چهارشنبه ۲۷ مرداد ۹۵، ۲ ساعت، دانشگاه امام صادق(ع)

تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری؛ کارگاه ۴ساعته، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی(حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)،دوره تربیت پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی(دانشجویان دکتری و طلاب سطح ۴)، ۹۵/۰۵/۲۰

تمدن سازی نوین اسلامی، کارگاه ۴ ساعته، مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا، قم، ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

نظریه فرهنگی حضرت آیت الله خامنه ای، کارگاه ۴ساعته، موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه ای)، دوره تربیت پژوهشگر معارف انقلاب اسلامی(دانشجویان دکتری و طلاب سطح ۴)، سی اردیبهشت ۹۵

تمدن نوین اسلامی، کارگاه ۴ ساعته، دوره دانش افزایی اساتید دانشگاه صنعتی اصفهان، پنج شنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، اردوی نخبه پروری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، جمعه مورخ  بیستم فروردین ۹۵، تهران، دانشگاه خوارزمی، واحد تهران

معیار و راهبردهای عدالت اقتصادی در نهج البلاغه،اولین دوره آموزش تخصصی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بسیج دانشجویی، مجتمع ۱۳ آبان، پنج شنبه مورخ ۲۳ مهرماه ۹۴ ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

تدریس در شش دوره آشنایی با وصیت نامه امام خمینی(ره) با عنوان فرهنگ، حوزه،دانشگاه و آینده انقلاب اسلامی ایران، اساتید درس وصیتنامه، دانشگاههای آزاد سراسر کشور، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

سخنرانی در دوره مفاتیح الجهاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، نخبگان فرهنگی منتخب سراسر کشور با موضوع بایسته های تحقق تمدن اسلامی از منظر مقام معظم رهبری، سه شنبه ۲۰مرداد ۱۳۹۴

سخنرانی در دوره مهتدون(منظومه تفکر راهبردی انقلاب اسلامی)، بسیج مدرسه علمیه معصومیه، طلاب مدارس علمیه قم، دانشگاه امام حسین(ع) با موضوع فرآیند امتداد اجتماعی دین، جمعه مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

سخنرانی علمی با موضوع تبیین ضرورت جهاد فرهنگی، دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق(ع)، روسا ومعاونین و مدیران دفتر اعزام مبلغ، دوشنبه مورخ ۹۴/۲/۷

کارگاه جریان شناسی سیاسی پس از انقلاب اسلامی،  اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، اردوی آموزشی تشکیلاتی «فردای انقلاب»، کرمان، دانشگاه باهنر، ۴ ساعت

انقلاب اسلامی در چشم انداز آینده،پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، دوشنبه ۹۳/۱۲/۰۴

جریان شناسی فکری سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی،فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،چهارم مهر ۱۳۹۳، مشهد مقدس،۲ساعت

جریان شناسی فکری سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی،فعالان فرهنگی سیاسی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی تهران، سوم مهر ۱۳۹۳،مشهد مقدس،۲ساعت

مدیریت فرهنگی، طرح ضیافت اندیشه دانشجویی،دانشگاههای یزد و گلستان(برادران)ومازندران وخراسان شمالی(خواهران)، مشهد مقدس،۱۰ الی ۱۲ شهریور ۹۳، به تفکیک هر دوره ۴ ساعت

تحلیل و ارزیابی عملکرد دولتهای پس از انقلاب اسلامی براساس اهداف انقلاب اسلامی،سیاست خارجی،رابطه با آمریکا،آینده انقلاب اسلامی، دوره دانش افزایی اساتید دانشگاههای پیام نور استان آذربایجان شرقی،تبریز،۲۶ و ۲۷ مرداد ۱۳۹۳، ۱۶ ساعت،

کارگاه کارویژه های حکومت اسلامی در نهج البلاغه،اولین دوره دانش و مهارت افزایی تشکلهای دانشجویی استان قزوین، آبان ۱۳۹۰، ۸ ساعت

کارگاه آینده پژوهی فرهنگی انقلاب اسلامی، دوره صراط، مرکز آینده پژوهی و مطالعات راهبردی تابان، ۲۱ تیر ۱۳۹۱،دانشگاه جامع امام حسین(ع)،۴ ساعت

کارگاه تحلیل فرصتها و تهدیدها و ضعفها و قوتهای انقلاب اسلامی و طراحی سناریوهای پیش رو، هفدهمین همایش سراسری جامعه اسلامی دانشجویان، دانشگاه بوعلی سینا،۹۲/۰۶/۱۰، ۴ ساعت

کارگاه حکومت اسلامی در نهج البلاغه،اردوی  آموزشی-تشکیلاتی دفتر تحکیم وحدت با عنوان «دوره آموزشی شهید رجب بیگی»، مشهد مقدس،شنبه  ۹۱/۰۶/۱۸، ۴ ساعت

سخنرانی علمی با موضوع آینده انقلاب اسلامی و مولفه قدرت فرهنگی، مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات صدا و سیما،۱۲ آذر ۱۳۹۱، تهران، صدا و سیما، ۴ ساعت

سخنرانی علمی با موضوع آینده انقلاب اسلامی و مولفه قدرت فرهنگی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،پژوهشکده فرهنگ ومطالعات اجتماعی، در جمع هیات علمی و پژوهشگران گروه های مطالعات انقلاب اسلامی و فرهنگ پژوهی

سخنرانی علمی با موضوع بازشناسی مفهوم پیچ تاریخی و نقش دانشگاهها در شکل گیری هندسه جدید جهانی ،دوره دانش افزایی اساتید دانشگاههای  آزاداسلامی شهر تهران، سال ۹۰

سخنرانی در اولین نشست مکتب آزاداندیشی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، آبان ۱۳۹۲

کارگاه جریان شناسی فرهنگی سیاسی ایران معاصر، ویژه اعضاء شورای فرهنگی و کارشناسان فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،۳۰ساعت، بهمن و اسفند ۱۳۹۲

سخنرانی علمی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه سنندج، فروردین ۱۳۹۳، آینده نظام بین الملل و جایگاه جهان اسلام

پست الکترونیکی دکتر فرزاد جهان بین :farzad.jahanbein@gmail.com

انتهای پیام/

               

 

1

                                                             

 

01

00

0

انتهای پیام/

کد خبر : 37649
تاريخ ثبت خبر : 26 دسامبر 2016
ساعت بارگزاری خبر : 14:06
برچسب‌ها:,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)