| امروز شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱ |
سرخط خبرها:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home2/tolounew/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2730

معرفی استاد:


حسین کلباسی اشتری

حسین کلباسی اشتری، پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. او مدتی در حوزه تحصیل کرده و دوره دکتری فلسفه را در سال 1378 از دانشگاه تهران اخذ کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حسین کلباسی اشتری در سال ۱۳۴۱ در اصفهان متولد شد. او پژوهشگر ایرانی حوزه فلسفه و استاد گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی است. او مدتی در حوزه تحصیل کرده و دوره دکتری فلسفه را در سال ۱۳۷۸ از دانشگاه تهران اخذ کرد. تحصیلات علمی وی استاد پایه ۲۱ و تحصیلات حوزوی او با اتمام سطح ۴ حوزه به پایان رسانیده است. کلباسی سردبیری مجلات «حکمت و فلسفه»، «تاریخ فلسفه» و غرب‌شناسی بنیادی را بر عهده دارد.

آثار

تالیف کتاب:

کلباسی اشتری، حسین (۱۳۷۹) مدارس و دانشگاه های اسلامی و غربی در قرون وسطی (گروه مؤلفان) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۳۵۶ ص.

    .(1380) سنت ارسطویی و مکتب نوافلاطونی اصفهان: کانون پژوهش ۲۴۵ ص

    .(1384) مدخلی بر تبارشناسی کتاب مقدس تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۵۰۶ص چاپ دوم ۱۳۸۷

    .(1387) میرحکمت (درباره احوال و آثار حکیم ابوالقاسم میرفندرسکی) تهران: فرهنگستان هنر. ۹۶ ص

   .(1387). هزاره گرایی در سنت مسیحی تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۴۲ ص

ترجمه:

    لائرتیوس، دیوگنس (۱۳۸۲). حیات فیلسوفان نامدار. ترجمه حسین کلباسی اشتری تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر. ۱۷۶ ص (چاپ دوم ۱۳۸۷).

    تریک، راجر (۱۳۸۲) دیدگاه هایی درباره سرشت آدمی (بخش افلاطون) ترجمه حسین کلباسی اشتری تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صص ۷-۲۹

    یگر، ورنر. (در دست انتشار) بنیادهای تاریخ تحول اندیشه ارسطو ترجمه حسین کلباسی اشتری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) ۷۴۹ ص

    اسمیت، کمپ (در دست انتشار) شرحی بر نقد عقل محض (کانت) ترجمه حسین کلباسی اشتری تهران: نشر علم ۵۹۰ ص

ویرایش و گردآوری:

کلباسی اشتری، حسین (۱۳۷۶) فرهنگ (ویژه غرب شناسی) سال ۱۰ شماره ۲۴ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۸۷ ص

    (1381) فرهنگ (ویژه غرب شناسی) سال ۱۵ شماره ۴۱-۴۲ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۳۰۳ ص

    (1383) مقالات همایش بین المللی دویست سال پس از کانت» تهران: دانشگاه علامه طباطبایی ۵۳۴ ص

    (1384) چکیده مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه­‌های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۲۱۷ ص

    (1384) رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب ج ۱ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۸۴ ص

    (1384) مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) ج ۱ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۳۹۱ ص

    (1384) نقدنامه همایش اسماء (دفتر اول) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۰۸ ص

    (1384) نقدنامه همایش اسماء (دفتر دوم) تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۷۹ ص

    (1385) رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب ج ۲ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۸۷ ص

    (1385) مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) ج ۲٫ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۴۷۶ ص

    (1385) مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) ج ۳ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۵۲۹ ص

    (1387) رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب ج ۳ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۴۵ ص

    (1387) رهیافت های فکری ـ فلسفی معاصر در غرب ج ۴ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۱۷۸ ص

    (1387) فرهنگ (ویژه غرب شناسی) سال ۲۱ شماره ۶۵ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ۲۲۱ ص

    (1387) فیلسوف فرهنگ (جشن نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی) تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران ۷۵۹ ص

    (1387) مجموعه مقالات نشست تخصصی مطالعات تطبیقی تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۱۱ ص

    (1388) رهیافت­های فکری – فلسفی معاصر در غرب ج ۵ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۹۶ ص

    (1389) رهیافت­های فکری – فلسفی معاصر در غرب ج ۶ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۲۲۰ ص

    (1388) مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) ج ۴ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۴۸۵ ص

مقالات

فارسی:

    کلباسی اشتری، حسین (۱۳۷۰) «اریژن، متکلم بزرگ مسیحی» زبان و ادب سال سوم شماره ۱۲ صص ۲۵-۴۳

    (1371) «اسپینوزا و مسأله وحدت وجود» زبان و ادب سال چهارم شماره ۱۷ صص ۵۹-۷۳

    (1376) نگاهی به سنت ارسطویی در عالم اسلامی و غرب لاتینی فرهنگ، ویژه غرب شناسی سال دهم شماره ۲۴ صص ۱۰۵-۱۳۹

    (1379) آلبرت کبیر یگانه سال چهارم شماره ۱۵ صص ۸۳-۹۶

    (1380) آسیب­ شناسی هنر دینی همایش هنر، دین و انسان امروز تهران: دانشگاه تهران

    (1381) «مبادی دیالکتیک سقراطی مجموعه مقالات همایش سقراط فیلسوف گفتگو تهران: مرکز بین المللی گفتگوی تمدن‌ها صص ۶۸-۸۳

    (1382) «احوال و اقوال فرقه کلامی کرّامیه پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی (دانشگاه قم) سال چهارم شماره ۳-۴ صص ۸۸-۱۰۵

    (1382) «حوزه فلسفی ـ عرفانی اسکندریه: زمینه ها و نتایج خردنامه صدرا شماره ۳۴٫ صص ۱۶-۲۷

    (1383) «پیمان الهی در عهد عتیق کتاب نقد سال هشتم. شماره ۳۲ صص ۸۹-۱۰۷

    (1383) «مکتب ابن رشدی لاتینی و مکتب اصالت عقل نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز سال چهل و هفتم شماره ۱۹۱صص ۵۵-۱۹

    (1384) «ضرورت وحدت نفس فاعل شناسا در فلسفه نقادی کانت قبسات سال دهم شماره ۳۷٫ صص ۲۰۳-۲۱۷

    (1385) «درباره فلسفه تاریخ قبسات سال یازدهم شماره ۳۹-۴۰ صص ۲۹۹-۳۱۳

    (1385) عناصر و نوشته های پیش گویانه در عهد عتیق پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی سال هفتم شماره ۴ صص ۱۴۵-۱۷۳

    (1385) مابعدالطبیعه در فلسفه نقادی کانت: طرد و تمنّا» پژوهشنامه علوم انسانی شماره ۵۰ صص ۱۵۷-۱۷۴

    (1386) سنت هرمسی و حکمت نبوی در فرهنگ اسلامی» مجموعه مقالات منتخب دومین همایش جهانی حکیم ملاصدرا تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا صص ۴۹-۸۷

    (1386) مبادی زبان از نظرگاه سقراط (بر مبنای رساله کراتیلوس) مجموعه مقالات هفتمین همایش زبانشناسی ایران جلد ۱ تهران: دانشگاه علامه طباطبایی صص ۱۷۶-۱۸۸

    (1386) مبادی و مقومات امر والا در نظریه زیبایی شناسی کانت نامه مفید سال سیزدهم شماره ۵۹ صص ۶۷-۸۷

    (1386) نفس و صیرورت آن در حکمت متعالیه خردنامه صدرا شماره ۴۹ صص ۸-۲۱

    (1386) نگاهی به مفاهیم نجات و موعود در سنت عهدین انتظار موعود سال هفتم شماره ۲۳ صص ۱۵۷-۱۸۷

    (1387) آیه نور و مراتب معرفت از نظر ابن سینا مجموعه مقالات همایش قرآن و علوم روز (ویژه قران، کلام و فلسفه) تهران: بنیاد پژوهشهای قرآنی صص ۱۰۵-۱۱۹

    (1387) تأثیر فرهنگی ترجمه یونانی بر الهیات کتاب مقدس» نامه حکمت شماره ۱۲ صص ۲۵-۴۴

    (1387) حیات انگاری و عدم تناهی در فلسفه صدرایی دوازدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی (ملاصدرا) مکتب حکمی و فلسفی شیراز شیراز: اداره کل ارشاد اسلامی

    (1387) خواستگاه‌های فلسفه تحلیلی به روایت مایکل دامت معرفت فلسفی سال پنجم. شماره چهارم صص ۲۴۳-۲۶۶

    (1387)غایت­ انگاری و ضرورت طبیعی در فلسفه ارسطو نامه علوم انسانی شماره ۱۸٫ صص ۷-۲۷

    (1387) فیلسوف فرهنگ جشن نامه استاد دکتر رضا داوری اردکانی تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران صص ۳۸۷-۳۹۳

    (1387)مغان و حکمت ایرانی در آثار ارسطو نشست تخصصی تاریخ فلسفه باستان (سیر تفکر فلسفی در ایران باستان) تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

    (1387) پدیدارشناسی آگاهی: امکانات و محدودیت‌ها نشست پدیدارشناسی روح هگل پس از دویست سال تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

    (1387) هرمنوتیک، فن عام فهم و تفسیر از نظرگاه اشلایرماخر پژوهش‌های فلسفی سال ۵۱ شماره ۲۰۵ صص ۵۵-۷۸

    (1388) اختران چرخ زبان و ادب شماره ۲۲ صص ۱۸-۳۵

    (1388) امکان بُعد پنجم و نظریات مربوط به آن» حکمت و فلسفه شماره ۱۷ صص ۶۱-۸۲

    (1388) بازخوانی تاریخ فلسفه: از ضرورت تا امکان مجموعه مقالات همایش بررسی متون و منابع حوزه های فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء) جلد ۴ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی صص ۱۵۵-۱۷۰

    (1388) قصیده یائیه و مشرب حکمی میرفندرسکی زبان و ادب پارسی سال سیزدهم. شماره ۳۹ صص ۹۳-۱۰۶

    (1388) «ماهیت دین و تجربه دینی نزد شلایرماخر، فلسفه دین شماره ۳٫ صص ۲۹-۵۲

    (1389) اندر جوهر و جوانی فلسفه چهاردهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالمتألهین شیرازی، تربیت فلسفی جوان امروز تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

    (1389) تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابن سینا حکمت و فلسفه سال ششم شماره دوم صص ۶۹-۹۱

    (1390) فرونزیس و نقد اخلاق یونانی»، پانزدهمین همایش بزرگداشت حکیم صدرالدین شیرازی (نگاهی به اخلاق و فلسفه اخلاق در حکمت متعالیه) تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا

    (1389) معادشناسی علامه طباطبایی بر پایه معرفت دینی ـ فلسفی، همایش ملّی معرفت دینی ۱۹ و ۲۰ بهمن ۱۳۸۹ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    (1389) ملاحظاتی چند در باب احصاء العلوم فارابی همایش فارابی و تأسیس فلسفه اسلامی تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا و انجمن علمی تاریخ فلسفه

    (1389) نهضت ترجمه متون علمی ـ فلسفی تمدن اسلامی به زبان لاتینی تاریخ فلسفه سال اول شماره ۲ صص ۱۰۹-۱۲۲

    (1390) «الهیات مسیحی و نظریه تکامل» دومین نشست دین و نظریه تکامل تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    (1390) جستارهایی درباب مقام حکمت شیعی در عالم معاصر از دیدگاه علامه طباطبایی» مجموعه مقالات نخستین کارگاه آموزشی ـ پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر ۲۴ و ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۰ تهران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

    (1390) یهودیت و غرب، همایش ملی غرب­شناسی تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

انگلیسی:

    Kalbasi Ashtari, Hossain. (2007). 'Possibilities of the Philosophy of History'. Hekmat va Falsafeh. Vol. 3. No. 1 pp. 21-37

    (2008). 'Soul and It's Becoming in the Transcendent Philosophy'. Transcendent Philosophy. Vol. 9. pp. 35-54

    (2008). ‘Transcendental Dialectic and Sadraian Ontology’. Hekmat va Falsafeh. Vol 4. No. 2. pp. 63-81

    (2009). ‘Kant’s Dialectique and its Solution in Islamic Phlosophy”. Conference of “Kant in Asia: The Unity of Human Personhood”. Hong Kong Baptist University

    (2009). ‘Mir Findiriski, Peripatetic or Illuminationist Philosopher”. Hekmat va Falsafeh. Vol 5. No. 2. pp. 79-98

    (2009). 'Spiritual Paradigm as origin of the Lif's Capacity in the Sadraian Philosophy'. The World Phenomenology Institute Journal. Vol. 9. No. 3. pp. 98-118

    (2010). ” The Science of the Soul According to Mulla Sadra”. Illumination (Islamic Philosophy Yerabook) No. 1. pp. 148-159

مدیریت‌های علمی ـ پژوهشی:

    Editorial Council in Journal Studies in Contemporary Global Processes Age of Globalization since 2010

    Editor-in-Chief of A Critical, Intellectual Journal Alhikmah (Reason and Religion) (Institute for Islamic Culture and Thought) since 2006 to 2008

    رئیس کارگاه آموزشی ـ پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (خرداد ماه ۱۳۹۰)

    سردبیر دو فصلنامه علمی – تخصصی غرب­شناسی بنیادی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از ۱۳۸۹

    عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات راهبردی زنان از ۱۳۸۹ تاکنون

    عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهش­های علم و دین (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از ۱۳۸۹

    عضو هیأت تحریریه فصلنامه تخصصی ۱۵ خرداد از ۱۳۸۹

    عضو اصلی انجمن ملی تحول علوم انسانی از ۱۳۸۸ تاکنون

    سردبیر فصلنامه علمی ـ تخصصی تاریخ فلسفه (بنیاد حکمت اسلامی صدرا) از ۱۳۸۸

    مدیر و ناظر علمی چهارمین جلسه نهایی کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «نظریه صورت – نقش: گامی به سوی رویکردی تعاملی در زبان» (خرداد ماه ۱۳۸۸)

    عضو هیأت ممیزه دانشگاه امام صادق (ع) از ۱۳۸۷ تاکنون

    عضو هیأت تحریریه فصلنامه علمی – تخصصی ویژه امام زمان (عج) انتظار موعود از سال ۱۳۸۷ تاکنون

    عضو شورای کرسی­های نظریه­پردازی، نقد و مناظره دانشگاه علامه طباطبایی از سال ۱۳۸۷ تاکنون

    عضو هیأت داوران دومین جلسه کرسی نظریه­پردازی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «هنر استدلال» (بهمن ماه سال ۸۷)

    دبیر شماره ۱۸ دو فصلنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نامه علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (سال ۱۳۸۷)

    دبیر شماره ۶۵ فصلنامه فرهنگ ویژه غرب­شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (بهار ۱۳۸۷)

    مدیر اولین جلسه نهایی کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «جدایی ناپذیر بودن ترجمه از زندگی روزمره انسان» (دی ماه سال ۱۳۸۷)

    رئیس پژوهشکده حکمت و دین­پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

    عضو هیأت ویراستاران مجله علمی–پژوهشی نامه مفید در سال ۱۳۸۶ (نامه فلسفی، جلد ۳، شماره ۱، سال ۱۳، شماره ۵۹)

    عضو هیأت تحریریه دو فصلنامه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نامه علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از سال ۱۳۸۶

    عضو شورای عالی سیاست­گذاری ادیان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

    سردبیر فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت و فلسفه (دانشگاه علامه طباطبایی). از سال ۱۳۸۵ تا کنون

    رییس گروه تخصصی حکمت ایران و یونان باستان، مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا از ۱۳۸۴ تاکنون

    عضو هیأت امناء بنیاد حکمت اسلامی صدرا، از ۱۳۸۴ تاکنون

    عضو شورای علمی نخستین کنگره ملی علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اسفنده ماه ۱۳۸۴)

    دبیر علمی کنفرانس بین المللی دویست سال پس از کانت، دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۸۴)

    دبیر علمی همایش بررسی متون و منابع فلسفه، کلام، ادیان و عرفان (اسماء)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (اردیبهشت ماه ۱۳۸۴)

    عضو کمیته علمی آزمون دکتری رشته فلسفه غرب در سال ۸۴-۱۳۸۳، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

    عضو شورای عالی مرکز تدوین تاریخ جامع حکمت و فلسفه، بنیاد حکمت اسلامی صدرا از ۱۳۸۳ تاکنون

    عضو هیأت موسس موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راغب اصفهانی از سال ۱۳۸۳ تاکنون

    عضو کمیته اجرایی آزمون دکتری رشته فلسفه در سال ۱۳۸۲، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی

    رییس گروه فلسفه، کلام، ادیان وعرفان شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از ۱۳۷۸ تاکنون

    عضو شورای عالی بررسی متون و کتب علوم انسانی (پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) از ۱۳۷۸ تاکنون

    رئیس پژوهشکده غرب­شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از ۱۳۷۷ تاکنون

    عضو شورای علمی گروه غرب­شناسی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از ۱۳۷۶ تاکنون

    دبیر شماره ۲۴ فصلنامه فرهنگ ویژه غرب­شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (بهار ۱۳۷۶)

    معاون دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵

    مدیر روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵

سخنرانی ها:

    کلباسی اشتری، حسین (۱۳۸۷) «کرسی ترویجی رویکرد حکمت متعالیه به هنر اسلامی» در سلسله نشست­های تبیین ماهیت هنر اسلامی اسفند ماه ۸۷ تهران: فرهنگستان هنر، مرکز هنرپژوهی نقش جهان

«معرفت جاودان (مجموعه مقالات دکتر سید حسین نصر) (۱۳۸۷)» در نشست هفتگی شهر کتاب دهم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

پست الکترونیک:  

hkashtari@yahoo.com

انتهای پیام/

کد خبر : 40712
تاريخ ثبت خبر : 5 فوریه 2017
ساعت بارگزاری خبر : 09:43
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)