| امروز پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ |
سرخط خبرها:

معرفی استاد؛


حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر نجف لک‌زایى

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نجف لكزایى رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام و عضو هیئت علمی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، نجف لک زایى در سال ۱۳۴۸ متولد شد. وى هم زمان با تحصیل در حوزه علمیه، از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲، موفق شد تا تحصیلات دانشگاهى خود را در رشته علوم سیاسى در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى به پایان برساند.

زندگی نامه علمی نجف لک زایی
رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و عضو هیئت علمی، استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

کتاب های منتشر شده: ‏

اندیشه سیاسی امام خمینی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ۱۳۹۴٫

تاریخ فرهنگی، سیاسی ایران معاصر، مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران، دفتر تهیه و تدوین متون و منابع آموزشی، مرکز نشر هاجر، قم، ۱۳۹۱٫

تحولات سیاسی اجتماعی ایران معاصر، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ،۱۳۹۰٫
درآمدی بر مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی (ره) / مرکز فرهنگ و معارف قرآن / قم ۱۳۸۶٫
چالش سیاست دینی و نظم سلطانی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم ،۱۳۸۵ (کتاب سال جمهوری اسلامی ایران – شایسته تشویق و نیز برگزیده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامی )
سیره پیامبر اعظم (ص) درگذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی / بوستان کتاب / قم ۱۳۸۵
سیر تطور تفکر سیاسی امام خمینی (ره) / پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ ۱۳۸۳
اندیشه سیاسی صدرالمتألهین/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ ۱۳۸۱ (کتاب سال حوزه علمیه ، کتاب سال دین پژوهان)
اندیشه سیاسی آیت الله مطهری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ ۱۳۸۱ (با همکاری جمعی از اساتید)
روضه الانوار عباسی (تصحیح و تحقیق)/ بوستان کتاب ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ ۱۳۸۱
اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ بوستان کتاب ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم/ ۱۳۸۰ (کتاب سال حوزه علمیه)
زمینه های انقلاب اسلامی ایران/ ائمه/ ۱۳۷۷ (با همکاری دکتر منصور میراحمدی)

برخی از مقاله های علمی ـ پژوهشی منتشر شده:

بررسی تأثیرات آراء اصولی امام خمینی (ره) بر فقه سیاسی ایشان، پژوهشنامه انقلاب اسلامی، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۴

بررسی ابعاد اخلاقی امنیت بین الملل از منظر آیت الله جوادی آملی ، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۳

بررسی جایگاه نظام اجتماعی در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی، فصل نامه سپهر سیاست، شماره ۳،

مناسبات فرهنگ و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره) ، فصل نامه پژوهش های معاصر انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴٫

الگوی اسلامی پیشرفت بر اساس مفاهیم قرآن کریم، سیاست متعالیه، شماره ۸، بهار ۱۳۹۴٫

امنیت متعالیه، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه ، شماره ۵، تابستان ۱۳۹۳٫

مطالعات فقهی امنیت ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه علوم سیاسی ، دوره ۹، شماره ۲، بهار ۱۳۹۳٫

امنیت فرهنگی از منظر فقه شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات راهبردی، شماره ۶۲، زمستان ۱۳۹۲٫

فقه شیعه و سرمایه اجتماعی در ایران، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۴۳، پاییز ۱۳۹۲٫

دیدگاه امنیتی شیعه با تاکید بر اندیشه ایت الله شهید بهشتی، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، شماره ۴۱، بهار۱۳۹۲٫

قران کریم و خط مشی های سیاسی، فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه، انجمن مطالعات سیاسی حوزه، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۲٫ (مشترک با آقای حسین احمدی)

انسان شناسی کلامی مطهری: معبری برای سیاست شناسی، فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی، دانشگاه باقرالعلوم(ع) ، شماره ۵۸، تابستان ۱۳۹۱٫(مشترک با آقای دکتر رضا عیسی نیا)

نظام اخلاق سیاسی امام خمینی (ره) ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی، دانشگاه بوعلی سینا ، شماره ۶، بهار۱۳۹۲

الگوهای توسعه سیاسی با تأکید بر اندیشه امام خمینی (ره) ، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال نهم \ شماره ۲۹ \ تابستان ۱۳۹۱، (مشترک با آقای دکتر غلامرضا اسم حسینی)

نسبت مشروعیت و مشارکت سیاسی در اندیشه امام خمینی (ره) ، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه انقلاب اسلامی ، سال اول ، شماره ۱، تابستان ۱۳۹۰، (مشترک با آقای غلامحسن مقیمی)

دلالت های امنیتی انسان شناسی آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء، شماره ۹، پاییز۱۳۹۰٫

امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی، فصلنامه علمی پژوهشی اسراء، پژوهشگاه علوم وحیانی اسراء شماره ۷، بهار ۱۳۹۰٫

تحلیل انقلاب اسلامی ایران در چهارچوب حکمت متعالیه، فصلنامه علمی- پژوهشی متین، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، شماره ۵۱، تابستان ۱۳۹۰ (مشترک با آقای رضا لک زایی).

روش شناسی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ، مجله علمی پژوهشی رهیافت های سیاسی و بین المللی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۲۳ ، پاییز ۱۳۸۹٫

کاربردهای امنیتی انسان شناسی حکمای حکمت متعالیه، قصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره ۴ (پیاپی ۵۰) ، زمستان ۱۳۸۹٫

فلسفه امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سیزدهم، شماره ۳ (پیاپی ۴۹)، پاییز ۱۳۸۹٫

انقلاب اسلامی و تکاپوهای سلطه‌گرایانه آمریکا، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی ، سال هفتم ، شماره ۲۱ ، تابستان ۱۳۸۹ .

مسائل فقه سیاسی، دوفصلنامه دانش سیاسی، سال ششم، شماره ۱ (پیاپی ۱۱)، بهار و تابستان ۱۳۸۹٫

طبقه بندی علوم از دیدگاه صدرالمتألّهین و امام خمینی (ره) ، فصلنامه خردنامه صدرا، شماره ۵۷، پاییز ۱۳۸۸،

برخی مقاله های علمی – تخصصی:
‏‏ ‏‏ ۱٫ انقلاب اسلامی و احیاء اندیشه سیاسی اسلام/ فصلنامه علوم سیاسی ش ۷ (دوره قدیم)/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان ۱۳۷۲
۲٫ ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، اجتهاد ممنوع، اجتهاد مشروع/ تمهید، ش ۳ کنگره بین الملل شیخ انصاری قم/ آذر ۱۳۷۳
۳٫ ویژه نامه کنگره جهانی شیخ انصاری، شیخ انصاری و نسل امروز/ تمهید، ش ۶ کنکره بین الملل شیخ انصاری قم/ ۲۵ آذر ۱۳۷۳
۴٫ امام خمینی (ره) ، احیاگر اندیشه حکومت اسلامی/ فصلنامه حضور، ش ۹ مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی تهران/ ۱۳۷۳
۵٫ درآمدی بر اندیشه سیاسی محقق سبزواری/ فصلنامه حکومت اسلامی، ش ۵ دبیرخانه مجلس خبرگان قم/ ۱۳۷۶
۶٫ روضه الانوار عباسی و رابطه سلطان و مجتهد/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۷۷
۷٫ ثبات و تحول در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۵ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ تابستان ۱۳۷۸
۸٫ جایگاه سیاست در حکمت متعالیه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۶ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز ۱۳۷۸
۹٫ تفکر سیاسی در قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۷ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ زمستان ۱۳۷۸
۱۰٫ پیامبر اسلام و شیوه گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی (به سوی یک نظریه توسعه)/ فصلنامه تاریخ اسلام، ش ۱ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۷۹
۱۱٫ درآمدی بر طبقه بندیهای اندیشه سیاسی اسلامی/ حکومت اسلامی، ش ۱۶ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان ۱۳۷۹
۱۲٫ سازوکارهای تأمین امنیت ملی (از دیدگاه محقق سبزواری)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۹ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۷۹
۱۳٫ دین و دانش سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۰ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز ۱۳۷۹
۱۴٫ امام علی(ع) و نسل امروز/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۰ دفتر نماینده رهبری در امور اهل سنت قم/ زمستان ۱۳۷۹
۱۵٫ هدایت دینی و دولت هادی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۲ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار ۱۳۷۹
۱۶٫ انقلاب و تحولات اجتماعی از دیدگاه استاد مطهری/ راهبرد ش ۱۹ مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهران/ بهار ۱۳۸۰
۱۷٫ فقه سیاسی؛ سنت تجدید شونده/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۴مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۸۰
۱۸٫ رابطه فرد و دولت در اندیشه محقق سبزواری/ مجله حکومت اسلامی، ش ۱۶ دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری قم/ تابستان ۱۳۸۰
۱۹٫ زندگی سیاسی در اندیشه صدرالمتألهین/ قبسات ش ۲۰ و ۲۱ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ پاییز ۱۳۸۰
۲۰٫ مقاصد قرآن/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۵ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ پاییز ۱۳۸۰
۲۱٫ بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۶ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان ۱۳۸۰
۲۲٫ موانع گسترش فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۸ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ تابستان ۱۳۸۰
۲۳٫ تأملی بر پویایی اندیشه امام خمینی(ره) / ماهنامه زمانه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم/ خرداد ۱۳۸۲
۲۴٫ روش شناسی فقه سیاسی شیعه/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۲۱ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ بهار ۱۳۸۲
۲۵٫ زیر ساخت های نظریه گفتمان/ دانش پژوهان شماره ۲ دانشگاه مفید قم/ نیمسال اول ۸۲
۲۶٫ نسبت جهانی شدن و حکومت جهانی حضرت ولی عصر (عج)/ جهانی شدن و دین، ش ۳ دبیرخانه دین پژوهان قم/ تیر ۱۳۸۲
۲۷٫ ایران و آمریکا؛ نزاع وجودی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۲۰مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ زمستان ۱۳۸۱
۲۸٫ آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی» فلسفه سیاسی، مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی قم/۱۳۷۸
۲۹٫ منطق تحول اندیشه و عمل سیاسی امام خمینی(ره) از آغاز تا انجام/ کتاب جزعه جاری(سی مقاله پژوهشی پیرامون انقلاب اسلامی) پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تهران/ ۱۳۷۷
۳۰٫ طرح نامه فقه سیاسی/ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۲۴ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/۱۳۸۲
۳۱٫ مبانی ولایت فقیه/ فصلنامه علوم سیاسی شماره ۲۵مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) قم/ بهار ۱۳۸۳
۳۲٫ بحران سلطه و کنترل سیاسی در ایران معاصر/ مجله فرهنگ اندیشه شماره ۵ مرکز تحقیقات و توسعه علوم انسانی تهران/ بهار ۱۳۸۲
۳۳٫ نگاهی به کتاب اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران/ کتاب ماه دین، ش ۲۵/ ۱۳۷۸ (نقد کتاب)
۳۴٫ نگاه ناتمام (معرفی و نقد کتاب مشروعیت دینی دولت و اقتدار سیاسی دین)پگاه حوزه / ۱۳۷۹
۳۵٫ چشیدن بقدر تشنگی یا … (نقد کتاب رهیافتی بر علم سیاست و جنبش های اسلامی معاصر/ کتاب ماه دین، ش ۴۰/ ۱۳۷۹
۳۶٫ ایران، ائتلافات گسترده و شکننده (نقد و بررسی کتاب مقاومت شکننده)/ پگاه حوزه، ش ۲۷/ ۱۳۸۰
۳۷٫ سرمایه گذاری در گذشته (نقد و بررسی کتاب زمانی غیر زمان ها: امام، شیعه و ایران)/ پگاه حوزه، ش ۳۲ / ۱۳۸۰
۳۸٫ قرن بیستم؛ قرن خودآگاهی مسلمانان(نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش ۶۲/۱۳۸۱
۳۹٫ نظام سیاسی اسلام (نقد کتاب)/ کتاب ماه دین، ش ۶۲/۱۳۸۱
۴۰٫ تاریخ اندیشه های سیاسی در اسلام و ایران(نقد کتاب)/ فصلنامه علوم سیاسی، ش ۱۰ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)قم/ ۱۳۷۹ ‏

برخی نشانهای علمی:
۱٫ محقق نمونه مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی
۲٫ رتبه اول ورودی مقطع کارشناسی ارشد علوم سیاسی مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)
۳٫ رتبه اول ورودی مقطع دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

پژوهش های ذیل موفق به دریافت برخی نشانها شده است :
۱٫ اندیشه سیاسی محقق سبزواری: کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۱
۲٫ اندیشه سیاسی صدرالمتألهین: کتاب سال حوزه در سال ۱۳۸۲، کتاب سال دانشجویی، کتاب شایسته تشویق دین پژوهان.
۳٫ چالش سیاست دینی و نظم سلطانی برگزیده پژوهش دوسالانه حکومت اسلامی
۴٫چالش سیاست دینی و نظم سلطانی شایسته تشویق کتاب سال جمهوری اسلامی

برخی از کنفرانسها و سخنرانیهای علمی:
۱جهانی شدن و حکومت اسلامی/ دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/ ۱۵ مهر ۱۳۸۲، منتشر شده در مقالات برگزیده همایش
۲٫ الزامات و موانع تولید علم در علوم سیاسی/ همایش تولید علم دانشگاه قم/ ۱۳۸۲
۳٫ مکتب حکمت سیاسی متعالیه/ دومین همایش جهانی حکمت متعالیه و ملاصدرا/ بنیاد حکمت اسلامی ملاصدرا تهران / ۱۳۸۳، منتشر شده در چکیده مقالات همایش و در دست انتشار در مجموعه مقالات همایش
۴٫ رویکردی انتقادی به نظریه گفت و گو و نبرد تمدنها/ گفتگوی تمدنها و سرزمین تمدن نیمروز دانشگاه زابل/ ۲۰ خرداد ۱۳۸۱
۵٫ موانع توسعه در استان سیستان و بلوچستان/ همایش استان شناسی سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان و استانداری زاهدان/ ۱۳۷۵
۶٫ منطق تحول در اندیشه سیاسی آیه الله سید محمدباقر صدر / کنگره بین المللی آیه الله شهید صدر تهران و قم/ ۱۳۷۸
۷٫ آسیب شناسی نظام سیاسی سلطنتی از دیدگاه محقق سبزواری و امام خمینی/ کتاب «امام خمینی و حکومت اسلامی»/ مجموعه آثار کنگره امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی/ ۱۳۷۸
۸٫ ارزش تفکر سیاسی ملا احمد نراقی/ مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، جلد ۲ / ۱۳۸۱ ۱۵٫ اندیشه و عمل سیاسی میرداماد/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز / ۱۳۸۳
۹٫ اندیشه و عمل سیاسی میرفندرسکی/ همایش صفویه در گستره تاریخ ایران زمین دانشگاه تبریز/ ۱۳۸۳
۱۰٫ عدالت و سیاست/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع) ، ۱۳۸۳
۱۱٫ مبانی انسان شناسی انقلاب اسلامی/ همایش انقلاب اسلامی با مسایل و نظام سیاسی نهاد رهبری در دانشگاهها
۱۲٫ بررسی وضعیت دانش سیاسی در حوزه های علمیه پس از انقلاب اسلامی، لبنان، بیروت

سوابق تدریس:
۱ دانشگاه تهران/ گروه معارف اسلامی/ معارف اسلامی (۱) و (۲) – انقلاب اسلامی و ریشه ها – اخلاق و تربیت اسلامی – تاریخ اسلام – آشنایی با متون اسلامی / ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۲
۲٫ دانشگاه اصفهان/ گروه معارف اسلامی/ انقلاب اسلامی – تاریخ اسلام / ۴- / ۱۳۷۳
۳٫ دانشگاه علامه طباطبایی/ گروه علوم سیاسی/ مبانی اندیشه سیاسی در اسلام / ۸۱ – ۱۳۸۰
۴٫ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ گروه علوم سیاسی – گروه تاریخ – گروه معارف اسلامی/ دروس گرایش ایران از جمله تحولات سیاسی اجتماعی ایران ۱ و ۲، روابط خارجی ایران، سمینار تحولات سیاست خارجی ایران، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی، فلسفه تاریخ، فقه سیاسی، سمینار تحولات سیاسی اجتماعی ایران، فرهنگ و سیاست در ایران
۵٫ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)/ گروه تاریخ/ سیر اندیشه های سیاسی درجهان اسلام
۶٫ دانشگاه مفید/ گروه علوم سیاسی/ روابط خارجی ایران
۷٫ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم/ گروه علوم سیاسی تحصیلات تکمیلی/ فقه سیاسی
۸٫ دانشگاه عالی دفاع ملی/ دانشکده امنیت ملی/ محیط ملی / فلسفه امنیت در اسلام
۹٫ حوزه علمیه قم : فقه سیاسی / تحولات سیاسی ایران معاصر / اندیشه سیاسی اسلام

مسئولیتها و سوابق اجرایی
مسئولیت کنونی:

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی/ از ۱۳۹۳

معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. از ۱۳۹۳

سردبیر فصلنامه سیاست متعالیه sm.psas.ir

مسئولیت های قبلی:
. رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی/ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از : ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳
. معاون فرهنگی مجمع جهانی اهل البیت (ع)
. عضو اتاق فکر و شورای راهبردی رادیو معارف
. مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه باقرالعلوم(ع)
. معاون آموزشی و پژوهشی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴
. سردبیر فصلنامه علوم سیاسی/ مؤسسه آموزش عالی باقرالعلوم(ع)/ ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۶
. رئیس مرکز تحقیقات حکومت اسلامی/ دبیرخانه مجلس خبرگان/ ۱۳۸۳ تا۱۳۸۶

وبسایت حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایى http://www.lakzaee.ir است.

انتهای پیام/

0

b

7

1

کد خبر : 35897
تاريخ ثبت خبر : 10 دسامبر 2016
ساعت بارگزاری خبر : 11:57
برچسب‌ها:, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)