| امروز شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۵ |
سرخط خبرها:

یزدانی مقدم تشریح کرد؛

اثرات نظریه وحی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق

اثر نظریه وحی در فلسفه سیاسی شیخ اشراق در طرح و نتیجه موضوعاتی مانند مناسبات دین و فلسفه، دین و فلسفه سیاسی، دین و سیاست، تحلیل و ارزیابی دین و شریعت، فلسفه دین و بعثت پیامبران الهی، فلسفه تشریع و قانونگذاری، ویژگی ها و وظایف حاکم، وظیفه حکومت، مقاصد نهایی قانون و چگونگی تفسیر متن وحیانی؛ خود را نشان...

سید احمدرضا خضری:

«فرهنگ و تمدن در جهان اسلام» از واژه تمدن اسلامی مناسب‌تر است

استاد دانشگاه تهران در نشست «تمدن اسلامی یا مسلمانان؛ بحثی انتقادی درباره مفهوم تمدن اسلامی» گفت: واژه فرهنگ و تمدن در جهان اسلام، بیشتر با واقعیت بیرونی منطبق است و مناسب‌ترین واژه می‌باشد، یعنی با ظهور اسلام و در نتیجه ظهور اسلام، جهان جدیدی تعریف شد که در این جهان فرصت شد همه به تاثیرگذاری بپردازند.

گزارش نشست سیدجواد میری و سیدفرید العطاس؛

میری: مفاهیم دینی ما مونیتورایز شده است/العطاس: تاثیر اسلامی سازی بر علوم اجتماعی مدرن

سیدجواد میری گفت: ما در ذیل نظام سرمایه‌داری اساس زندگی روزمره خودمان را شکل می‌دهیم و حتی مفاهیم بسیار دینی ما مثل صدقه و غیره رنگ مونیتورایز به خود گرفته است. العطاس هم گفت: نقش اسلام تقویت علوم است در مسیری که حاکمان آن می خواهند نه تولید کردن علوم مذکور.

یادداشت اختصاصی؛

پاسخ به منکران علم دینی

مبانی فلسفی موجود برای تحول علوم انسانی کافی نیست و به بالندگی بیشتری نیازمند است. اگر حکمت نوین اسلامی به تمام فلسفه‌های مضاف به واقعیت‌ها بپردازد، این مشکل اساسی در علوم انسانی حل خواهد شد.
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث «راهکارهای اقتصاد مقاومتی در قرآن و سیره پیامبر(ص)» توسط فاطمه داستانپور، نگاشته شده و سیده سعیده غروی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما این...
آیت الله علیرضا اعرافی در چهاردهمین جلسه فقه تربیتی به موضوع امربه معروف و نهی از منکر و دلیل قرآنی پرداخته است.
نشست علوم انسانی و تمدن اسلامی با حضور سیدجواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و سید فرید العطاس استاد جامعه‌شناسی دانشگاه بین‌المللی سنگاپور در...
استاد دانشگاه شهید بهشتی در نشست تعاملات فلسفی ایران و یونان گفت: اگر ما در جستجوی تفاوت بنیادین تفکر یونانی و اسلامی هستیم، باید بگویم من معتقدم تفاوت ماهوی...
مدرس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران گفت: اینکه فلسفه اسلامی با ابن رشد تمام شده باشد غلط است، فلسفه اسلامی با ابن رشد تولد می یابد.
آرشــیو
آرشــیو