| امروز پنج شنبه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۷ |
سرخط خبرها:

پارادایم اجتهادی به دین و آموزه‌های آن نگاه ایدئولوژیک ندارد

در پارادایم اجتهادی به دین و آموزه های آن به مثابه امری ارزشی یا ایدئولوژیک نگریسته نمی شود بلکه بر پایه دلایلی که اثبات کننده واقعی بودن زبان دین است.

حسین‌علی رمضانی مطرح کرد:

شایسته­‌‌گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری؛ اصول سازماندهی اسلامی

برای تعیین جای افراد یا همان سازماندهی ملاک ارزش­ گذاری در نظام اداری سنوات و سن خدمتی ملاک است، اما در نگاه اسلامی شایسته­‌‌گزینی، شایسته‌پروری و شایسته‌سالاری اصل سازماندهی است. این اتفاق در سازمان های ما کمتر رخ می دهد، مگر در جاهایی که رویکرد نهادی دارند.

یادداشت؛

آموزش رسمی علم اقتصاد راهی روشن برای کاهش وابستگی ها

سیدمحمدمهدی بیانی تاکید کرد: اقتصاد با آموزش و پژوهش و توسعه علم اقتصاد اسلامی و پویا ساختن آن، باید به جایگاهی برسد که در مقابل تهدید اقتصادی خارجی مقاومت کند.

میان مدیریت علمی و فقهی تفاوتی نیست

فقه مدیریت دارد، زیرا فقه اعم از عقل و نقل است و به همین خاطر است که از جهت شرعی بودن تفاوتی میان مدیریت علمی و فقهی نیست.
دکتر حسین خزائی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با سحرگاه نخستین روز ماه شعبان و پس از اقامه فریضه صبح به رحمت ایزدی پیوست.
رئیس خانه مشروطه اصفهان گفت: همان طور که ماکس وبر معتقد بود برای شناخت هر فرهنگی باید به آن فرهنگ وارد شد، ما نیز معتقد هستیم که شیعه را...
یک عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان روش نظریه پردازی در علوم اجتماعی برگرفته از دیدگاه شهید صدر گفت: در نخستین مرحله، مسئله شناسی حائز...
اولین همایش بین المللی «دین، فرهنگ و فناوری» 4 الی 6 اردیبهشت ماه در تهران و قم برگزار می شود.
مهدی گلشنی تأکید کرد: مخالفان امروز علم دینی اگر حرف بزرگان علم امروز را بخوانند، سخن از جدایی علم و دین به میان نمی‌آورند.
آرشــیو
آرشــیو