| امروز شنبه, ۲۹ مهر , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

سرویس نشریات »

شماره جدید فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر شد

بیست و هفتمین شماره فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به چاپ رسید.

شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم به چاپ رسید

شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم با سرمقاله رضاداوری اردکانی رئیس فرهنگستان با عنوان «دانایی، فلسفه و علم» منتشر شد.

انتشار جدیدترین فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر»

شماره 86 فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» ویژه تابستان در موضوع عدالت اجتماعی به چاپ رسید.

شماره بیستم فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد

بیستمین شماره فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.
شماره ۲۰ فصلنامه «پژوهش‌نامه قرآن و حدیث» منتشر شد
شماره ۲۰ فصلنامه علمی-پژوهشی «پژوهش‌نامه قرآن و حدیث» مربوط به دوره بهار و تابستان ۹۶ منتشر شد.
۲۹ مهر, ۱۳۹۶
شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم به چاپ رسید
شماره جدید نشریه فرهنگستان علوم با سرمقاله رضاداوری اردکانی رئیس فرهنگستان با عنوان «دانایی، فلسفه و علم» منتشر شد.
۲۹ مهر, ۱۳۹۶
شماره جدید فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی منتشر شد
بیست و هفتمین شماره فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی به چاپ رسید.
۲۶ مهر, ۱۳۹۶
انتشار جدیدترین فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر»
شماره 86 فصلنامه علمی پژوهشی «نقد و نظر» ویژه تابستان در موضوع عدالت اجتماعی به چاپ رسید.
۲۶ مهر, ۱۳۹۶
انتشار شماره ۱۶ فصلنامه سیاست متعالیه
متن کامل شماره 16 فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه وابسته به انجمن مطالعات سیاسی، در بهار 1396 منتشر شد.
۲۲ مهر, ۱۳۹۶
پنجاه و دومین فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شد
پنجاه و دومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی حقوق اسلامی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
۲۲ مهر, ۱۳۹۶
انتشار جدیدترین فصلنامه موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی
هشتاد و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با سردبیری مقصود فراستخواه منتشر شد.
۲۲ مهر, ۱۳۹۶
شماره بیستم فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» منتشر شد
بیستمین شماره فصلنامه «اقتصاد و بانکداری اسلامی» به همت انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران منتشر شد.
۱۹ مهر, ۱۳۹۶
انتشار شماره جدید دوفصلنامه «پژوهش‌های میان‌رشته ای قرآن کریم» ۱۶
شماره ۱۶ دو فصلنامه پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور جهاد دانشگاهی منتشر شد.
۱۹ مهر, ۱۳۹۶
فصلنامه «نقد کتاب تاریخ» منتشر شد
سیزدهمین و چهاردهمین فصلنامه «نقد کتاب تاریخ» ویژه بهار و تابستان به همت موسسه خانه کتاب در 288 صفحه منتشر شده است
۱۸ مهر, ۱۳۹۶
شماره جدید فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» منتشر شد
نهمین و دهمین شماره فصلنامه نقد کتاب «قرآن و حدیث» به سردبیری محمد علی مهدوی‌راد و به همت موسسه خانه کتاب به چاپ رسیده است.
۱۸ مهر, ۱۳۹۶
چکیده مقالات هفتاد و یکمین شماره فصلنامه ذهن
فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» ویژه پاییز سال توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
۱۶ مهر, ۱۳۹۶
انتشار تازه‌ترین شماره ماهنامه معرفت
شماره 237 از ماهنامه علمى ـ ترويجى معرفت در شهریورماه به صاحب امتیازی موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
۱۶ مهر, ۱۳۹۶
جدیدترین شماره نشریه آموزه های فلسفه اسلامی منتشر شد
شماره بیستم از فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزه های فلسفه اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و مدیرمسئولی محمدباقر فرزانه منتشر شد.
۱۵ مهر, ۱۳۹۶
انتشار جدیدترین شماره فصلنامه قبسات
شماره 84 فصلنامه علمی پژوهشی قبسات توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
۱۲ مهر, ۱۳۹۶
هفتاد و یکمین شماره فصلنامه ذهن منتشر شد
هفتاد و یکمین شماره فصلنامه علمی ـ پژوهشی ذهن توسط انتشارات فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
۱۱ مهر, ۱۳۹۶
نشریه تاریخ و تمدن اسلامی منتشر شد
جدیدترین شماره نشریه تاریخ و تمدن اسلامی ویژه بهار و تابستان امسال منتشر شده است.
۲ مهر, ۱۳۹۶
تازه‌ترین شماره مجله «تربیت اسلامی» منتشر شد
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شماره پاییز و زمستان 1396 مجله «تربیت اسلامی» را با سردبیری محمدجعفر پاک سرشت منتشر کرد.
۱ مهر, ۱۳۹۶
دوفصلنامه سیاست نامه مفید منتشر شد
دوفصلنامه سیاست نامه مفید ویژه پاییز و زمستان سال 95 منتشر شد.
۲۷ شهریور, ۱۳۹۶
فصلنامه کلام اسلامی در ایستگاه ۱۰۰
فصلنامه علمی ـ پژوهشی کلام اسلامی شماره ۱۰۰ خود را منتشر کرد.
۲۵ شهریور, ۱۳۹۶
انتشار نخستین نشریه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل
نخستین شماره نسخه مکتوب پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل ویژه شهریورماه با عنوان «تخصصی شدن فقه نظام» منتشر شد.
۱۵ شهریور, ۱۳۹۶
جدیدترین شماره ماهنامه معرفت منتشر شد
شماره 235 ماهنامه علمی ـ ترویجی معرفت به صاحب امتیازی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) منتشر شد.
۱۱ شهریور, ۱۳۹۶
چکیده مقالات هفتادمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن»
چکیده مقالات هفتادمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی «ذهن» ویژه تابستان سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
۷ شهریور, ۱۳۹۶
فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه‌های فلسفه اسلامی» منتشر شد
بیستمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «آموزه های فلسفه اسلامی» ویژه بهار و تابستان امسال منتشر شد.
۵ شهریور, ۱۳۹۶
جدیدترین شماره خردنامه همشهری منتشر شد
شماره صد و هشتاد و یکم مجله خردنامه همشهری با تیتر «متفکر سازندگی» به همراه سه پرونده ویژه به چاپ رسید.
۱ شهریور, ۱۳۹۶
فهرست شماره ۲۱ فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا
فهرست بیست و یکمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا ویژه بهار ۹۶ با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد.
۳۱ مرداد, ۱۳۹۶
بیست‌وپنجمین شماره «پژوهش در برنامه‌ریزی درسی» منتشر شد
دومین دوره بیست‌وپنجمین شماره از مجله «پژوهش در برنامه‌ریزی درسی» به کوشش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی و با سردبیری دکتر محمدحسین یارمحمدیان منتشر شد.
۳۱ مرداد, ۱۳۹۶
شماره ۱۲۲ماهنامه خیمه منتشر شد
شماره ۱۲۲ماهنامه ماهنامه دینی، فرهنگی و مجالس حسینی با عنوان خیمه با پرونده امر به معروف منتشر شد.
۳۰ مرداد, ۱۳۹۶
بیست‌و‌یکمین شماره فصلنامه علوم انسانی اسلامی صدرا منتشر شد
بیست و یکمین فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا ویژه بهار ۹۶ با مدیر مسئولی حجت الاسلام والمسلمین دکتر رضا غلامی و به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد.
۳۰ مرداد, ۱۳۹۶
انتشار شماره هشتاد و سوم  فصلنامه علوم حدیث
شماره 83 از فصلنامه علمی ـ پژوهشی علوم حدیث به مدیرمسئولی و سردبیری آیت‌الله محمد محمدی‌نیک منتشر شد.
۲۲ مرداد, ۱۳۹۶
شصت و ششمین فصلنامه اقتصاد اسلامی منتشر شد
شصت و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی به همت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
۱۷ مرداد, ۱۳۹۶
شماره پنجم ماهنامه رسائل منتشر شد
پنجمین شماره ماهنامه رسائل؛ (اندیشه حوزه علمیه عصر انقلاب) ویژه تیرماه به سردبیری مسعود معینی‌پور منتشر شد.
۱۶ مرداد, ۱۳۹۶
فرهنگ امروز به شماره هجدهم رسید
شماره هجدهم نشریه فرهنگ امروز با طرح روی جلدی از فتح الله مجتبایی و مطالب متنوع و متعدد راهی کیوسک های روزنامه فروشی شد.
۱۱ مرداد, ۱۳۹۶
تازه‌ترین شماره «پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت» به چاپ رسید
دانشگاه فردوسی مشهد مجله علمی پژوهشی «پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت» را به سردبیری بختیار شعبانی ورکی منتشر کرده است.
۱۱ مرداد, ۱۳۹۶
نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی به چاپ رسید
شماره 55 نشریه علمی پژوهشی معرفت فلسفی در زمينه علوم فلسفى ویژه بهار منتشر شد.
۱۱ مرداد, ۱۳۹۶
شماره ۳۰ نشریه معرفت فرهنگی و اجتماعی منتشر شد
نشریه معرفت فرهنگی و اجتماعی در سی امین شماره توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتشر شد.
۱۱ مرداد, ۱۳۹۶
قبسات به ایستگاه هشتاد و سوم رسید
هشتاد و سومین فصلنامه علمی ـ پژوهشی قبسات با مقالاتی همچون نظریه فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی بر مبنای حکمت متعالیه منتشر شد.
۹ مرداد, ۱۳۹۶
نشریه علمی ـ پژوهشی آموزه‌های حقوق کیفری منتشر شد
به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی دوازدهمین شماره نشریه علمی ـ پژوهشی آموزه های حقوق کیفری ویژه پاییزو زمستان 95 منتشر شد.
۹ مرداد, ۱۳۹۶
شماره جدید مجله «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد
شماره ۶۷۵ مجله ۵۶ ساله «درس‌هایی از مکتب اسلام» منتشر شد.
۸ مرداد, ۱۳۹۶
بیست ویکمین شماره «اندیشه مهر» منتشر شد
بیست و یکمین شماره «اندیشه مهر» با مطالبی شامل گفتگو، گزارش، یادداشت، میزگرد و معرفی کتاب منتشر شد.
۴ مرداد, ۱۳۹۶