| امروز شنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

سرویس مقالات »

مروری بر خلاصه مقالات شماره ۱۷ فصلنامه «سیاست متعالیه»

مروری بر خلاصه مقالات شماره ۱۷ فصلنامه «سیاست متعالیه» که به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر می شود، خواهیم داشت.

بررسی تعارض ضرورت علی از دیدگاه حکمت متعالیه و اصولیین معاصر

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی تعارض ضرورت علی و اراده انسانی از دیدگاه حکمت متعالیه و اصولیین معاصر» سال 95 توسط مجید احسن نگاشته و سید مصطفی محقق داماد و منیره پلنگی، استادان راهنما و...

تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران

رساله دکتری «تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» توسط کمال اکبری نگاشته و محمد جواد ارسطا، استاد راهنما و نجف لک‌زایی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده الهیات و معارف...

داوری میان ملاصدرا، لاهیجی و علامه طباطبایی در مورد فلسفه نبوت

رساله دکتری «تحلیل و داوری میان ملاصدرا و عبدالرزاق لاهیجی و علامه طباطبایی در فلسفه نبوت» توسط عباس اسدآبادی نگاشته و احمد بهشتی، استاد راهنما و علی اله بداشتی، استاد مشاور این پایان‌نامه...
بررسی تعارض ضرورت علی از دیدگاه حکمت متعالیه و اصولیین معاصر
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی تعارض ضرورت علی و اراده انسانی از دیدگاه حکمت متعالیه و اصولیین معاصر» سال 95 توسط مجید احسن نگاشته و سید مصطفی محقق داماد و منیره پلنگی، استادان راهنما و عسکری سلیمانی امیری، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه شهید...
۲۲ آذر, ۱۳۹۶
تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران
رساله دکتری «تأثیر متقابل فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» توسط کمال اکبری نگاشته و محمد جواد ارسطا، استاد راهنما و نجف لک‌زایی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۲۱ آذر, ۱۳۹۶
داوری میان ملاصدرا، لاهیجی و علامه طباطبایی در مورد فلسفه نبوت
رساله دکتری «تحلیل و داوری میان ملاصدرا و عبدالرزاق لاهیجی و علامه طباطبایی در فلسفه نبوت» توسط عباس اسدآبادی نگاشته و احمد بهشتی، استاد راهنما و علی اله بداشتی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۲۰ آذر, ۱۳۹۶
مروری بر خلاصه مقالات شماره ۱۷ فصلنامه «سیاست متعالیه»
مروری بر خلاصه مقالات شماره ۱۷ فصلنامه «سیاست متعالیه» که به همت انجمن مطالعات سیاسی حوزه منتشر می شود، خواهیم داشت.
۱۹ آذر, ۱۳۹۶
وحدت مدیریت فرهنگی؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «وحدت مدیریت در حوزه فرهنگ؛ مطالعه موردی شورای عالی انقلاب فرهنگی» توسط حامد فروزان نگاشته و محمدمهدی همایون، استاد راهنما و مصباح الهدی باقری کنی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه امام صادق(ع) بودند.
۱۹ آذر, ۱۳۹۶
فلسفه اسلامی در ایران معاصر
محمد فنایی اشکوری، استاد فلسفه تطبیقی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مقاله ای با عنوان فلسفه اسلامی در ایران معاصر نگاشته است.
۱۸ آذر, ۱۳۹۶
شمول قدرت خدا از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «شمول قدرت خدا از دیدگاه فیلسوفان و متکلمان اسلامی» توسط سلیمان عینی نگاشته و حجت الاسلام علی محامد، استاد راهنما و علی الهبداشتی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۱۸ آذر, ۱۳۹۶
ویژگی‌های مدیر اسلامی از منظر امام جعفر صادق(ع)
وحید بنیسی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان و مریم بیگی، دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان مقاله‌ای با موضوع ویژگی‌های مدیر اسلامی از منظر امام جعفر صادق(ع) نوشته‌اند.
۱۵ آذر, ۱۳۹۶
تحلیل فلسفه ختم نبوت از دیدگاه استاد مطهری
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تحلیل فلسفه ختم نبوت از دیدگاه استاد مطهری» توسط صدیقه واگذاری نگاشته و محمود صیدی، استاد راهنما و حسن مرادی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه شاهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند.
۱۵ آذر, ۱۳۹۶
قواعد فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست
رساله دکتری «قواعد فقهی امام خمینی(ره) در ساحت سیاست» توسط مصطفی منتظری نگاشته و مصطفی کواکبیان، استاد راهنما و عباسعلی رهبر و غلامرضا خواجه سروی، استادان مشاور این رساله در دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده علوم سیاسی بودند.
۱۴ آذر, ۱۳۹۶
تأثیر روش تربیتی رسول خدا‏(ص) ‏در ‏گسترش اسلام
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تأثیر روش تربیتی رسول خدا‏(ص) در ‏گسترش اسلام» توسط محمد محمدی نگاشته و محسن الویری، استاد راهنما و سیدحسین فلاح زاده، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم(ع) دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودند.
۱۴ آذر, ۱۳۹۶
اصول و مبانی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق(ع)
فرشته جانی‌پور، کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان و محمد جانی‌پور، دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع) مقاله ای با عنوان اصول و مبانی سبک زندگی علمی از منظر امام صادق(ع) نگاشته اند.
۱۴ آذر, ۱۳۹۶
شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران
محمد میلاد بمانیان دانشجوی رشته معارف اسلامی و حقوق روز یکشنبه 5 آذرماه از پایان‌نامه «شرط عدم رجوع در طلاق رجعی در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران» دفاع کرده است.
۷ آذر, ۱۳۹۶
تحلیل انتقادی مبانی انسان‌‌شناختی نظریه انگیزه خدمت‌رسانی عمومی
پایان نامه کارشناسی ارشد «تحلیل انتقادی مبانی انسان‌‌شناختی نظریه انگیزه خدمت‌رسانی عمومی مبتنی بر اندیشه علامه طباطبایی» توسط عباسعلی كمال نگاشته شده و علیرضا چیت‌سازیان ، استاد راهنما و مهدی سپهری و رضا طهماسبی، استادان مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه امام صادق(ع) دانشکده معارف...
۷ آذر, ۱۳۹۶
گونه‌شناسی امنیت‌پژوهی در علوم اسلامی
برخی از ویژگی‏های امنیت‌پژوهی در علوم اسلامی از این قرار است: جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به ساحات، سطوح، موضوعات و قلمروهای امنیت، جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به تهدیدات و امنیت سخت و نرم و جامعیت و فراگیری نسبی نسبت به کارگزاران امنیت...
۳۰ آبان, ۱۳۹۶
نقش شیوه اجتهادی امام خمینی(ره) در تولید اندیشه سیاسی
رساله دکتری «نقش شیوه اجتهادی امام خمینی(ره) در تولید اندیشه سیاسی و پاسخ به مسائل سیاسی» توسط غلامحسن مقیمی نگاشته شده و محمدجواد ارسطا، استاد راهنما و نجف لک زایی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم (ع) بودند.
۳۰ آبان, ۱۳۹۶
ماهیت و مولفه‌های قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم
قدرت به‌ویژه ساحت سیاسی آن، همواره از کهن‌­ترین مفاهیم در بررسی‌های اجتماعی ـ سیاسی بوده و در علم سیاست، فلسفه سیاسی و علوم اجتماعی، محورى­‌ترین مفهوم و محل کشمکش­‌ها و پژوهش‌های سیاسی بسیار بوده است و فهم آن به فهم مسائل و دشواری­‌های سیاسی...
۲۹ آبان, ۱۳۹۶
ویژگی‌های فلسفه و نسبت آن با علوم
آیت الله جوادی آملی مقاله ای با عنوان «ویژگی‌های فلسفه و نسبت آن با علوم» نگاشته است که نشان دهنده این است که فلسفه به لحاظ برخورداری از ثبات و کلیت و اطلاق، ترازوی حق و باطل و صدق و کذب علوم دیگر است....
۲۹ آبان, ۱۳۹۶
مناظرات امام رضا(ع) و تأثیر آن در کلام اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مناظرات امام رضا(ع) و تاثیر آن در کلام اسلامی» توسط میثم یوسفی نگاشته و یارعلی کردفیروزجایی، استاد راهنما و محمود موسوی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۲۷ آبان, ۱۳۹۶
فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر
رساله دکتری «فلسفه سیاسی علامه طباطبایی و ایران معاصر» توسط احمدرضا یزدانی مقدم نگاشته شده و حجت الاسلام و المسلمین منصوراحمدی، استاد راهنما و حجت الاسلام داوود فیرحی و حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا، استادان مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم (ع) بودند.
۲۷ آبان, ۱۳۹۶
بررسی زندگی اجتماعی پیامبر اکرم(ص) از منظر قرآن
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی زندگی اجتماعی پیامبر اکرم (ص) از منظر قرآن» توسط محمد اعجازنگری نگاشته و محمد فاکرمیبدی، استاد راهنما و علی اکبر حسینی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۲۷ آبان, ۱۳۹۶
تحلیل قرآنی سیره سیاسی ـ اجتماعی امام حسن مجتبی(ع)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تحلیل قرآنی سیره سیاسی ـ اجتماعی امام حسن مجتبی(ع)» توسط سعید غلامی نگاشته و محمدابراهیم ایزدخواه، استاد راهنما و ولی الله نقی پورفر، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه اصول الدین بودند.
۲۷ آبان, ۱۳۹۶
بررسی فقهی و کلامی احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص)
رساله دکتری «بررسی فقهی و کلامی احکام اختصاصی پیامبر اکرم(ص)» توسط سیدجواد خاتمی نگاشته و رضا موسوی، استاد راهنما و محمد حسن حائری، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۲۵ آبان, ۱۳۹۶
بررسی و تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی پیرامون تدبر در قرآن
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی و تحلیل دیدگاه‌های علامه طباطبایی(ره) پیرامون تدبر در قرآن» توسط مهدی خیراندیش نگاشته شده و عباس مصلایی پور، استاد راهنما و کامران ایزدی مبارکه، استاد مشاور این پایان‌نامه در سال 1392 بودند.
۲۴ آبان, ۱۳۹۶
مبانی انسان‌شناختی جامعه‌پذیری دینی از منظر علامه طباطبایی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مبانی انسان‌شناختی جامعه‌پذیری دینی از منظر علامه طباطبایی» توسط مهدی طالعی اردکانی نگاشته شده و کریم خان محمدی، استاد راهنما و قاسم ابراهیم پور، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه باقرالعلوم (ع) بودند.
۲۳ آبان, ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی نسبت حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و ایران
حسین خلف رضایی، ولی الله حیدرنژاد و حمید ناصری منشادی، مقاله علمی پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران» نگاشته اند.
۲۲ آبان, ۱۳۹۶
انقلاب اسلامی و گذر به فرهنگ سیاسی متعالیه
انقلاب اسلامی به عنوان یک تحول در واقع بستری برای تکوین یک جریان فکری تأثیر گذار گردید تا مراتبی از فرهنگ سیاسی متعالی متجلی و ظاهر گردد.
۲۲ آبان, ۱۳۹۶
بررسی و تحلیل هویت فلسفه اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی و تحلیل هویت فلسفه اسلامی» توسط رسول پایدار نگاشته شده و احمد عابدی، استاد راهنما این پایان‌نامه در دانشگاه قم دانشکده الهیات و معارف اسلامی بود.
۲۱ آبان, ۱۳۹۶
مبانی خداشناسی در قرآن کریم و دلالت‌های تربیتی آن
رساله دکتری «مبانی خداشناسی در قرآن کریم و دلالت های تربیتی آن( عقلانی، عاطفی و اخلاقی)» توسط علی حمداله زاده گل نگاشته شده است و عباس علی رستمی نسب، استاد راهنما و مسعود اخلاقی استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه شهید باهنر کرمان بودند.
۲۰ آبان, ۱۳۹۶
معنای زندگی به روایت حکمت متعالیه
معنای زندگی برای انسان در حکمت متعالیه به فلسفه حیات و هدف خداوند از آفرینش انسان بازمی‌گردد. ملاصدرا با ترسیم مراتب نفس طبیعی، نباتی، حیوانی و انسانی، حرکت و سیر تکاملی نفس را هماهنگ با روند حرکت جوهر در ماده می‌داند که از ماده...
۱۶ آبان, ۱۳۹۶
سعادت متعالیه از منظر آیت‌الله جوادی‌آملی
سعادت از دغدغه‏ ها و آرمان‌های اصلی آدمی است و انسان‏ها همواره به دنبال حقیقتِ سعادت و راه رسیدن به آن بوده‌اند. به نظر می ‏رسد سعادت متعالی را بتوان حداقل از سه جهت تبیین کرد.
۱۰ آبان, ۱۳۹۶
ارزش زندگی از دیدگاه ملاصدرا
ارزش زندگی به ارزش‌های وجودی انسان برمی‌گردد. این ارزش‌ها دارای شدت و ضعف است. پس ارزش زندگی نیز دارای درجات و مراتب می‌باشد.
۹ آبان, ۱۳۹۶
اثر متغیرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران
شماره هجدهم دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» حاوی هشت مقاله از سوی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
۱ آبان, ۱۳۹۶
کاربردهای امنیتی انسان‏‌شناسی حکمت متعالیه
علوم و مطالعات امنیتی در سال‏های اخیر در کشور ما از رونق خوبی برخوردار شده، اما تلاش درخور توجهی برای طرح مباحث امنیتی با تکیه بر مبانی فلسفه اسلامی به ویژه حکمت متعالیه صورت نگرفته است.
۲۶ مهر, ۱۳۹۶
ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی اسلامی از نگاه علامه طباطبایی
مقاله «ویژگی‌های پارادایمی موضوع علوم انسانی اسلامی از نگاه علامه طباطبایی» نوشته قاسم ترخان است که در شماره 84 مجله قبسات منتشر شده است.
۱۲ مهر, ۱۳۹۶
مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته
آیت الله علیدوست و حجت الاسلام حسینی کمال آبادی در مجله دین و قانون مقاله ای با عنوان «مبانی فقهی مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته» نگاشته اند.
۱۰ مهر, ۱۳۹۶
بررسی فقهی و مالی قرارداد آتی شاخص سهام و ارائه مدل جایگزین
مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق‌ شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است.
۱۰ مهر, ۱۳۹۶
تأثیر آموزه‌های عاشورایی بر وحدت شیعیان
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تأثیر آموزه های عاشورایی بر وحدت شیعیان» توسط محمد بیات سرمدی، نگاشته و سوسن صفاوردی، استاد راهنما و حسین تفضلی استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بو
۹ مهر, ۱۳۹۶
مبانی قرآن و روایی زیارت عاشورا
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «مبانی قرآن و روایی زیارت عاشورا» توسط هاشم اندیشه، نگاشته شده و نقی پورفر، استاد راهنما و حسین ابراهیمی راد استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشکده اصول الدین بودند.
۸ مهر, ۱۳۹۶
تحلیل آیات تلاوت شده توسط امام حسین(ع) در قیام عاشورا
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «تحلیل گفتمان آیات تلاوت شده از سوی امام حسین(ع) در قیام عاشورا» توسط شقایق حمیدی نگاشته و لاله افتخاری، استاد راهنما و حسن اصغرپور و ابوالفضل ذوالفقاری استادان مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه شاهد دانشکده ادبیات و علوم انسانی بودند.
۷ مهر, ۱۳۹۶