| امروز شنبه, ۲۶ اسفند , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

سرویس مقالات »

روایات «سبع سنین» در فرزندپروری، گونه‌ها و تحلیل درونی آنها

در متون دینی برای تربیت کودک مطالبی وجود دارد که بخشی از آنها روایات سبع سنین است. بر اساس این پژوهش نقل مشهور «الولد سید» ضعیف است و...

روابط بین‌الملل متعالیه در مقابل روابط بین‌الملل متدانی

محمد ستوده ارانی مقاله ای با عنوان «روابط بین الملل متعالیه» در شماره 11 فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه نگاشته است.

نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسلامی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد «نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسلامی» توسط حمید بیات نگاشته و علیرضا پیروزمند، استاد راهنما و رضا حاجی ابراهیم، استاد مشاور این پایان‌نامه در انشگاه معارف اسلامی...

توسعه و اعتباریابی چارچوب انگیزش در سازمان مبتنی بر قرآن

رساله دکتری «توسعه و اعتباریابی چارچوب انگیزش در سازمان مبتنی بر قرآن با رویکرد ترکیبی» توسط عبدالحمید اسماعیلی نگاشته و دفاع شد.
روایات «سبع سنین» در فرزندپروری، گونه‌ها و تحلیل درونی آنها
در متون دینی برای تربیت کودک مطالبی وجود دارد که بخشی از آنها روایات سبع سنین است. بر اساس این پژوهش نقل مشهور «الولد سید» ضعیف است و دوره نخست دوره بازی است؛ دوره دوم دوره آموزش قرآن و آداب است؛ و بالاخره...
۲۶ اسفند, ۱۳۹۶
روابط بین‌الملل متعالیه در مقابل روابط بین‌الملل متدانی
محمد ستوده ارانی مقاله ای با عنوان «روابط بین الملل متعالیه» در شماره 11 فصلنامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه نگاشته است.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۶
نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسلامی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «نقد و بررسی نظریه علم دینی در فرهنگستان علوم اسلامی» توسط حمید بیات نگاشته و علیرضا پیروزمند، استاد راهنما و رضا حاجی ابراهیم، استاد مشاور این پایان‌نامه در انشگاه معارف اسلامی قم، دانشکده الهیات بودند.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۶
امکان اجتماعی‌سازی فقه در مواجهه با مسائل بر مبنای فقه جواهری
اصول فقه شیعه می‌تواند علاوه بر توجه به قلمرو فردی، مبنایی برای پاسخ به مسائل روز در سه حوزه فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه برنامه‌ریز باشد.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۶
توسعه و اعتباریابی چارچوب انگیزش در سازمان مبتنی بر قرآن
رساله دکتری «توسعه و اعتباریابی چارچوب انگیزش در سازمان مبتنی بر قرآن با رویکرد ترکیبی» توسط عبدالحمید اسماعیلی نگاشته و دفاع شد.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۶
نقش سرمایه فکری و اجتماعی در عملکرد سازمانی/مطالعه بنیاد شهید
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «نقش سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی در عملکرد سازمانی (مطالعه موردی؛ اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ)» توسط مرتضی امامی کوشا نگاشته و احمد ودادی، استاد راهنما و امیربابک مرجانی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه آزاد اسلامی...
۲۲ اسفند, ۱۳۹۶
تأملی در مفهوم علم دینی به وجه عام، خاص و اخص
دیدگاه آیت‌الله العظمی جوادی آملی که علوم طبیعی از آن حیث که نمایشگر ذات و صفات الهی‌اند، متصف به دینی بودن می‌شوند، گستره مفهوم علم دینی را از حیث مصداق به اکثریت علوم گسترش می‌دهد اما اگر بدان علم از حیث مادی‌اش و بدون...
۲۱ اسفند, ۱۳۹۶
وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در فلسفه‌ سیاسی مشاء
مهدی امیدی، دانشیار موسسه امام خمینی(ره) و مهدی قربانی دانشجوی دکتری این موسسه مقاله ای با عنوان «وحدت‌گرایی و کثرت‌گرایی در فلسفه‌ سیاسی مشاء» در شماره 18 فصلنامه علمی پژوهشی سیاست متعالیه نگاشته اند.
۲۱ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی عوامل موثر بر اجرای بانکداری اسلامی در ایران
پایان‌نامه کارشناسی ارشد «بررسی عوامل موثر بر اجرای بانکداری اسلامی در ایران» توسط منصوره محمدی نگاشته و قدرت اله برزگر، استاد راهنما و یحیی کامیابی، استاد مشاور این پایان‌نامه در موسسه آموزش عالی آمل بودند.
۲۱ اسفند, ۱۳۹۶
مروری بر خلاصه مقالات شماره ۱۹ فصلنامه سیاست متعالیه
شماره 19 فصلنامه سیاست متعالیه با همکاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به بررسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخته است.
۲۰ اسفند, ۱۳۹۶
غایت حکومت کفر، اداره و غایت حکومت دینی، هدایت جامعه است
حکومت دینی مردمش را به حال خود رها نمی‌کند، بلکه آن‌ها را به سعادت مادی و معنوی می‌رساند، اما در حکومت غیر دینی، غایت، اداره بی سرو صدای جامعه است بدون آنکه دولت وظیفه رساندن مردمش به سمت مقصدی را داشته باشد.
۲۰ اسفند, ۱۳۹۶
ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام
رساله دکتری «ارزیابی مبانی نظریه توازن در عدالت اقتصادی اسلام» توسط علیرضا لشکری نگاشته و حسین نمازی، استاد راهنما و محمدتقی گیلک حکیم آبادی و عباس عرب مازار، اساتید مشاور این رساله در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند.
۱۹ اسفند, ۱۳۹۶
مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)
تربيت در اجراء و عمل بر فلسفه و عرفان و علم مقدم است، گرچه در طرح پس از شناسايى وجود مطلق و وجود انسان و استعدادها، آفت‏‌ها و مشكلات و موانع مشخص مى‏ شود.
۱۹ اسفند, ۱۳۹۶
مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)
در علوم حضوری جایی برای تردید نیست؛ زیرا فاصله ‌ای میان عالم و معلوم نبوده و تردید در صحت علم و وجود معلوم حضوری ممکن نیست.
۱۶ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی نقش موجود زن و نقش مطلوب آن از منظر فقه شیعه
پایان‌نامه ارشد «بررسی تطبیقی نقش موجود زن در خانواده و نقش مطلوب آن از منظر فقه شیعه» توسط جواد شجعان نگاشته و علی اکبر احمدپور، استاد راهنما و احسان لرافشار، استاد مشاور این پایان نامه در دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند.
۱۶ اسفند, ۱۳۹۶
«انذار» از روش تا اصل تربیتی
نیکو دیالمه، استادیار گروه معارف اسلامی و علوم تربیتی دانشگاه امام صادق(ع) و حمیدرضا یونسی، پژوهشگر گروه قرآن و علوم تربیتی مرکز مطالعات میان رشته ای قرآن کریم جهاد دانشگاهی، مقاله ای با عنوان «انذار» از روش تا اصل تربیتی نگاشته اند.
۱۵ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی علم دینی از نگاه آیت‌الله جوادی‌آملی و مهدی گلشنی
پایان‌نامه ارشد «بررسی علم دینی از نگاه آیت الله جوادی آملی و مهدی گلشنی» توسط ژیلا ترابی نگاشته و اعلی تورانی، استاد راهنما و زهره توازیانی، استاد مشاور این پایان نامه در دانشگاه تهران، دانشگاه الزهرا(س) دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۱۵ اسفند, ۱۳۹۶
اصول رهیافت امنیتی پیامبر(ص) در قرآن کریم
نجف لک زایی، مقاله ای با عنوان «اصول رهیافت امنیتی پيامبر(ص) در قرآن کریم» نگاشته است.
۱۵ اسفند, ۱۳۹۶
ترجمه و شرح باب ثانی از کتاب الحروف الفارابی
آگاهی به روش‌های برهانی، هنگامی ممکن است که قوای جدلی و سوفسطایی انسان و معرفت‌های غیریقینی شکل گرفته باشند. بنابراین فلسفه ظنی و موهمه (سفسطی) از حیث زمانی، مقدم بر فلسفه برهانی و یقینی است.
۱۴ اسفند, ۱۳۹۶
سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران
حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی ابوطالبی، استادیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) مقاله ای با عنوان «سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران» نگاشته است.
۱۴ اسفند, ۱۳۹۶
رساله معنویت برای کودکان با تکیه بر آراء امام خمینی(ره) دفاع شد
رساله معنويت براي كودكان با تكيه بر آراء امام خميني(ره) براي دريافت درجه دكترا در رشته عرفان اسلامي توسط دانشجو مریم داورنیا دفاع شد.
۱۴ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی رابطه علم و دین از دیدگاه شهید مطهری و آیت‌الله جوادی‌آملی
پایان‌نامه ارشد «بررسی تطبیقی رابطه علم و دین از دیدگاه شهید مطهری و آیت‌الله جوادی آملی» توسط زینب شفوی نگاشته و ناصر فروهی، استاد راهنما و حمیدرضا سروریان، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه تبریز، دانشکده الهیات و معارف اسلامی بودند.
۱۳ اسفند, ۱۳۹۶
روش پی‌جویی مفاهیم مدرن در متون دینی (رابطه امت و فرهنگ)
هدف اصلی مقاله، تبیین روش پیجویی مفاهیم مدرن علوم انسانی ـ اجتماعی در متون دینی است، از این حیث نوشتار حاضر، به عنوان مطالعه موردی به واکاوی مفهوم فرهنگ به عنوان مفهومی مدرن در متن قرآن کریم پرداخته است.
۱۳ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی ویژگی‌های علم سکولار و علم دینی و دلالت‌های تربیتی آن
پایان‌نامه ارشد «بررسی ویژگی‌های علم سکولار و علم دینی و دلالت‌های تربیتی آن» توسط زهرا رضایی حیدرآبادی نگاشته شده و حکیمه سادات شریف زاده، استاد راهنما این پایان نامه دردانشگاه مازندران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی بود.
۱۲ اسفند, ۱۳۹۶
انتشار جلد چهارم مقالات سومین کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی
جلد چهارم مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی منتشر شد.
۱۲ اسفند, ۱۳۹۶
مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)
از هنگامی که انسان به دین روی می آورد و از حد غریزه و فکر و عقل بالاتر می رود سیری را در درون خود آغاز می کند. این سیر با تسلیم و پذیرش دین و آموزه های آن و تغییر تلقی انسان از...
۹ اسفند, ۱۳۹۶
تبیین بی‌ثباتی خانواده در ایران معاصر بر پایه الگویی اسلامی
رساله دکتری «تبیین بی‌ثباتی (اختلال) خانواده در ایران معاصر بر پایه الگویی اسلامی» توسط حسین بستان نگاشته و سیدمحمدصادق مهدوی، استاد راهنما و سیدمحمدغروری و ابراهیم فیاض، اساتید مشاور این رساله در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند.
۹ اسفند, ۱۳۹۶
ملاحظه‌ای بر تحلیل عابد الجابری از کتاب الحروف فارابی
فارابی در کتاب الحروف در مقام بحث درباره تعارض دین و فلسفه نیست، بلکه تأخر منطقی ملت از فلسفه و راه‌های انتقال معرفت به ملت را دنبال می‌کند؛ اما اگر قرار باشد از تعارض دین و فلسفه نیز سخن بگوید، نه از تعارض عقل...
۸ اسفند, ۱۳۹۶
مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)
تصویری که با استفاده از منابع دینی از انسان به دست داده می شود در نگاه تربیتی استاد علی صفائی اهمیتی بسیار و اثری گسترده و عمیق دارد.
۸ اسفند, ۱۳۹۶
نگرش تاریخی محقق سبزواری در کتاب روضه‌الانوار عباسی
نجف لکزایی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و زهره باقریان، کارشناس ارشد تاریخ، مقاله با عنوان «نگرش تاریخی محقق سبزواری در کتاب روضة الانوار عباسی» در شماره37 فصلنامه تاریخ اسلام نگاشته اند.
۸ اسفند, ۱۳۹۶
روش‌شناسی نظریه‌پردازی در تربیت اسلامی بر اساس حکمت متعالیه
رساله دکتری «روش‌شناسی نظریه‌پردازی در تربیت اسلامی بر اساس حکمت متعالیه» توسط علی لطیفی نگاشته و حمید پارسانیا، استاد راهنما و محمد داوودی و علیرضا اعرافی، اساتید مشاور این رساله در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بودند.
۸ اسفند, ۱۳۹۶
ضرورت بازنگری در روش‌های اجتهاد
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فقه و فقیه مسئول هر کار کوچک و بزرگی شد که مردم در زندگی با آن روبه‎رو می‎شوند. طبیعتاً فاصله بین آن فقه و این فقه که در همه صحنه‌های حیات مسلمین اثر می‌گذارد، فاصله‌ای طولانی است و پیمودن...
۸ اسفند, ۱۳۹۶
نقش معیت قیومیه صدرایی در تفسیر «و هو معکم اینما کنتم»
پایان‌نامه ارشد «نقش معیت قیومیه صدرایی در تفسیر «و هو معکم اینما کنتم»» توسط محدثه محمدی جمال نگاشته و زینب برخورداری، استاد راهنما و احد فرامرز قراملکی، استاد مشاور این پایان نامه در دانشگاه تهران بودند.
۷ اسفند, ۱۳۹۶
کرامت از نگاه امام علی(ع)
شایسته‌ترین مردم به کَرَم، آن کسی است که به واسطه او شناخته شوند. (معرف کریمان، از همه کریم‌تر است)». به همين معنا آمده و اشاره به افراد صاحب فضيلت و باشخصيت است.
۵ اسفند, ۱۳۹۶
جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
رساله دکتری «جایگاه دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» توسط مختار صالحی نگاشته و سید جلال دهقانی فیروزآبادی، استاد راهنما و حسین سلیمی و اسفندیار امیدبخش، استادان مشاور این رساله در دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم سیاسی بودند.
۵ اسفند, ۱۳۹۶
بررسی و تبیین الگوی تربیتی حضرت زهرا(س)
پایان‌نامه ارشد «بررسی و تبیین الگوی تربیتی حضرت زهرا (س) به‌عنوان زن مسلمان و مقایسه آن با مبانی فلسفی فمینیسم» توسط معصومه رمزی مختاری نگاشته و عزت خادمی، استاد راهنما و عذرا دبیری اصفهانی، استاد مشاور این پایان‌نامه در دانشگاه الزهرا (س)، دانشکده علوم...
۲ اسفند, ۱۳۹۶
نگاهی به مقاله شهادت حضرت زهرا(س) در دانشنامه فاطمی
مقاله «شهادت حضرت زهرا(س)» به قلم حجت الاسلام سید محمد جواد شبیری زنجانی نگاشته شده که در جلد نخست دانشنامه فاطمی(س) منتشر شده است.
۳۰ بهمن, ۱۳۹۶
بررسی ایده اسلامی‌سازی علوم اجتماعی
تلاش‌های جدید، اما نادری در بررسی تمام عناصر علوم اجتماعی و بومی‎سازی و یا محیطی کردن آن انجام شده است. من استفاده از مفاهیم بومی‎سازی و محیطی کردن را ترجیح می‌دهم؛ زیرا اشاره به منظومه ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی دارد.
۳۰ بهمن, ۱۳۹۶
تبیین و نقد رویکرد متنی و ابرمتنی به فهم دینی و دلالت‌های تربیتی آن
رساله دکتری «تبیین و نقد رویکرد متنی و ابرمتنی به فهم دینی و دلالتهای تربیتی آن در تربیت دینی» توسط محمد ترمس نگاشته و مهدی سجادی، استاد راهنما و خسرو باقری و محمد عطاران ، استادان مشاور این رساله در دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده...
۳۰ بهمن, ۱۳۹۶
بازشناسی پارادایم علمی ایران
سعید زیباکلام، استاد فلسفه دانشگاه تهران، مقاله ای با عنوان «بازشناسی پارادایم علمی ایران» نگاشته است.
۳۰ بهمن, ۱۳۹۶