| امروز دوشنبه, ۴ اردیبهشت , ۱۳۹۶ |
سرخط خبرها:

سرویس مقالات »

راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت

از آنجا که نگاه اسلام به فرد انسان یک نگاه مکمل و منسجم است، این سه بعد، دارای انعکاس مستقیم در سطوح و ابعاد مختلف جامعه است. به این...

تبیین برخی دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای حوزه‌ خط‌مشی‌گذاری

دلالت بررسی تطبیقی نظریه‌ ساخت اجتماعی واقعیت و نظریه‌ اعتباریات برای خط‌مشی‌گذاری شامل: مطرح شدن گونه شناسی‌ای جدید از مسائل اجتماعی و وظایف متناظر خط‌مشی‌گذاران، مطرح شدن راهکاری برای اولویتبندی مسائل اجتماعی، طرح راهکاری...

رابطه تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری

فهم صحیح و تمییز ادراکات اعتباری از اداراکات حقیقی، موجب میگردد قواعد وقوانین واقعی و نفسالامری را به ادراکات اعتباری سرایت ندهیم؛ البته این در صورتی است که اعتبار را فقط علمی دستوری و...

اعتباریات؛ از ابن‌سینا تا علامه طباطبایی

دیدگاههای ابن‌سینا و محقق اصفهانی درباره مشهوره بودن قضایای حکمت عملی، از جمله «حسن و قبح عقلی»، مورد توجه علامه طباطبایی در بسط نظریه اعتباریات قرار گرفت و باعث گردید که ایشان برای اولینبار...
مبانی عقل و عقلانیت از دیدگاه امام کاظم(ع) در حکمت متعالیه
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مبانی عقل و عقلانیت از دیدگاه امام کاظم(ع) در حکمت متعالیه» توسط فاطمه ترکان نگاشته شده و سید مهدی امامی و پروین نبیان، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه درسال 92 در دانشگاه اصفهان دانشکده ادبیات...
۳ اردیبهشت, ۱۳۹۶
بررسی کارکردهای فلسفه در حوزه اعتقادات دینی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی کارکردهای فلسفه در حوزه اعتقادات دینی» توسط رضا نادی زاده، نگاشته شده و محسن جوادی و رضا اکبری، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در پائیز 88 در دانشگاه قم...
۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶
تبیین برخی دلالت‌های نظریه‌ اعتباریات برای حوزه‌ خط‌مشی‌گذاری
دلالت بررسی تطبیقی نظریه‌ ساخت اجتماعی واقعیت و نظریه‌ اعتباریات برای خط‌مشی‌گذاری شامل: مطرح شدن گونه شناسی‌ای جدید از مسائل اجتماعی و وظایف متناظر خط‌مشی‌گذاران، مطرح شدن راهکاری برای اولویتبندی مسائل اجتماعی، طرح راهکاری برای ارزشیابی راهکارهای‌های بدیل در خط‌مشی گذاری، تبیین شدن الزامات...
۲ اردیبهشت, ۱۳۹۶
رابطه تولیدی منطقی در ادراکات حقیقی و اعتباری
فهم صحیح و تمییز ادراکات اعتباری از اداراکات حقیقی، موجب میگردد قواعد وقوانین واقعی و نفسالامری را به ادراکات اعتباری سرایت ندهیم؛ البته این در صورتی است که اعتبار را فقط علمی دستوری و فاقد حکایتگری از خارج بدانیم.
۳۱ فروردین, ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی مجرد و مادی در فلسفه، عرفان و کلام اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی تطبیقی مجرد و مادی در فلسفه، عرفان و کلام اسلامی» توسط روح الله غفاری، نگاشته شده و مرتضی عرفانی و دادخدا خدایار، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در...
۳۰ فروردین, ۱۳۹۶
اعتباریات؛ از ابن‌سینا تا علامه طباطبایی
دیدگاههای ابن‌سینا و محقق اصفهانی درباره مشهوره بودن قضایای حکمت عملی، از جمله «حسن و قبح عقلی»، مورد توجه علامه طباطبایی در بسط نظریه اعتباریات قرار گرفت و باعث گردید که ایشان برای اولینبار فصل مستقلی را در آثار خود به تحلیل کیفیت پیدایش...
۲۹ فروردین, ۱۳۹۶
بررسی ضرورت و کارآمدی فلسفه‌ اسلامی با تأکید بر شبهات
پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی با عنوان «بررسی ضرورت و کارآمدی فلسفه‌ اسلامی با تأکید بر شبهات» توسط رامین باباحسینی، نگاشته شده و یارعلی کرد فیروزجایی و محمدتقی یوسفی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در زمستان 1392 در...
۲۹ فروردین, ۱۳۹۶
بررسی جایگاه تربیت اجتماعی در تمدن‌سازی اسلامی از منظر پیامبر(ص)
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی جایگاه تربیت اجتماعی در تمدن سازی نوین اسلامی از منظر پیامبر اکرم (ص)» توسط علی اکبر علیزاده سدهی، نگاشته شده و ایراندخت فیاض و صدرالدین شریعتی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه درسال 1384 در...
۲۸ فروردین, ۱۳۹۶
حقوق تاریخی اقوام در رویارویی با حاکمیت ملی با تاکید بر ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان «حقوق تاریخی اقوام در رویارویی با حاکمیت ملی با تاکید بر ایران» توسط سید علی اکبر موسوی قوهه، نگاشته شده است. داوود هرمیداس باوند و حمید احمدی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه درسال ۱۳۸۹...
۲۷ فروردین, ۱۳۹۶
واکاوی اندیشه‌های اسماعیل فاروقی در خصوص آسیب‌شناسی علم دینی
فاروقی دوازده مرحله برای اسلامی سازی معرفت در نظر گرفته است. او با آسیب شناسی معارف دینی و آسیب شناسی معارف غربی و تلفیق این دو بر اساس نظامی روشمند، می کوشد متونی مناسب برای آموزش فراهم کند.
۲۶ فروردین, ۱۳۹۶
سیری در ماموریت‌های پیامبر اسلام (ص) در قرآن کریم
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی با عنوان «سیری در ماموریت‌های پیامبر اسلام(ص) در قرآن کریم» توسط یوسف محفوظی موسوی، نگاشته و علی مطوری و ابراهیم حسنی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در سال 1389 در دانشگاه شهید چمران اهواز...
۲۴ فروردین, ۱۳۹۶
اصول تربیت اجتماعی در اندیشه امام علی (ع)
خسرو باقری عضو هیات علمی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران در مقاله ای به اصول تربیت اجتماعی از نگاه امام علی (ع) پرداخته است.
۲۳ فروردین, ۱۳۹۶
عبرت‌های تاریخی و نقش آن در اخلاق اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معارف نهج البلاغه با عنوان «عبرت‌های تاریخی و نقش آن در اخلاق اسلامی از دیدگاه امام علی(ع)» توسط اکرم احمدیان احمدآبادی، نگاشته شده و محمد اخوان و عباسعلی فراهتی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه درشهریور...
۲۳ فروردین, ۱۳۹۶
چیستی فلسفه مضاف
فلسفه‌های مضاف، دانش مطالعه فرانگر عقلانی احکام کلی یک علم یا چند علم قریب‌الافق و هم‌بند یا یک امر و چند امر قریب‌الافق و هم‌بند برای دستیابی به احکام کلی این مقولات است.
۲۳ فروردین, ۱۳۹۶
سبک زندگی اهل ایمان از منظر نهج‌البلاغه
پایان نامه کارشناسی رشته معارف اسلامی با عنوان «سبک زندگی اهل ایمان ازدمنظر نهج البلاغه» توسط زهرا خیری، نگاشته و مهدی ایزدی و بخشعلی قنبری، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در سال 1394 در دانشگاه مذاهب، دانشگاه علوم قرآنی تهران بودند.
۲۲ فروردین, ۱۳۹۶
قدرت نرم و آینده انقلاب اسلامی ایران
رساله دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش انقلاب اسلامی با عنوان «قدرت نرم و آینده انقلاب اسلامی ایران» توسط حسین رضاپور نگاشته شده و اصغر فرهادی و مصطفی ملکوتیان، یعقوب توکلی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این رساله در سال 1394 در دانشگاه معارف...
۲۱ فروردین, ۱۳۹۶
ظرفیت‌شناسی نظریه اعتباریات در حوزه فلسفه امنیت
نظریه اعتباریات به معنای عام خود (اعم از ادراکات)، نظریه‌ای است توانمند که با بهره‌گیری از آن، هم می‌توان به نقد مکاتب امنیتی موجود پرداخت و هم نظریه در باب فلسفه امنیت مطرح کرد.
۲۰ فروردین, ۱۳۹۶
تمدن اسلامی و راه‌های تحقق آن در قرآن و حدیث
پایان نامه کارشناسی رشته معارف اسلامی با عنوان «تمدن اسلامی و راه‌های تحقق آن در قرآن و حدیث» توسط فرشته رستمی گرازان نگاشته شده و سهراب مروتی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما این پایان نامه درسال 1393 در دانشگاه علوم و معارف قرآن بود.
۲۰ فروردین, ۱۳۹۶
آیا اقتصاد ایران در سال ۹۵ مقاوم‌تر شد؟
دولت از این جهت که گفتمان اقتصاد مقاومتی را کنار نگذاشت و از آن حمایت کرد، موفق بود، هرچند که به ثمر نشاندن اقتصاد مقاومتی و چشاندن ثمرات آن به مردم نیازمند اقدام و عمل جدی است.
۱۹ فروردین, ۱۳۹۶
نظریه اعتباریات یا این همان انگاری؛ بهترین مدل مطالعات انسانی
شاید «این همان‌انگاری» معادل فارسی «اعتبار» باشد؛ یعنی دو چیزی را که این همان نیستند، این همان می‌انگاریم. نشانه‌ها برای من یک شئ در محیط طبیعی نیستند.
۱۹ فروردین, ۱۳۹۶
علم شناختی۲ (بدن‌مندی)/تحلیل بدن‌مندی
علوم شناختی دارای دو دیدگاه درباره ذهن است: نخست، دیدگاهی که به مرحله اول این علوم مربوط می‌شود و ذهن را از لحاظ کارکرد، این دیدگاه «نمادگرایی» نام گرفته است؛ و دیگر، دیدگاهی که ذهن و شناخت را بدن‌مند در نظر می‌گیرد و تأثیر...
۱۸ فروردین, ۱۳۹۶
حقیقت و نحوه اعتبار
انسان برای رفع نیاز خود اعتبار می‌کند؛ اعتبار کردن نیز انتزاع از متن واقع نیست (که عقل با فنای در معقول به ادراک برسد) بلکه به مفاهیمی که قبلاً درک کرده است، سامان جدیدی می‌دهد تا به مقصود جدید برسد.
۱۷ فروردین, ۱۳۹۶
نظریه ادراکات اعتباری از منظر استاد مطهری
ادراکات حقیقی، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از حقایق خارج از ذهن اخذ می‌شوند، دارای مابازای خارجی هستند و با واقع و اصل خود مطابقت دارند، و دارای دو مرتبه اند: ادراکات عقل نظری و غیر آن.
۱۶ فروردین, ۱۳۹۶
راهکار امام خمینی(ره) برای ایجاد صلح و جهان عاری از خشونت
از آنجا که نگاه اسلام به فرد انسان یک نگاه مکمل و منسجم است، این سه بعد، دارای انعکاس مستقیم در سطوح و ابعاد مختلف جامعه است. به این ترتیب امام با نکته سنجی دقیق و مبتنی بر معارف فلسفی، اخلاقی و فقهی، بحران...
۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
سیر تاریخی شکل‌گیری فلسفه‌های مضاف در غرب
چیزی که ما امروز به عنوان فلسفه مضاف می‌شناسیم، میراث کنت و تعریف کنتی فلسفه و وضع تعیینی‌ای است که او ایجاد کرد؛ یعنی فلسفه و علم که در آثار کانت و هگل و دیگران به یک معنا به کار می‌رفت و معنای مغایر...
۱۵ فروردین, ۱۳۹۶
اصول دهگانه اسلام تمدنی در مالزی
رهبران مالزی در مواجهه با مدرنیته غربی رویکرد تلفیقی و بهره‎گیری گزینشی را انتخاب و تلاش کردند ضمن بهره‎گیری از صنعت و تکنولوژی غربی، ارزش‎های اسلامی و سنتی خود را نیز حفظ نمایند.
۱۴ فروردین, ۱۳۹۶
رهیافتی برای نظریه‌پردازی در علوم انسانی بر اساس فلسفه اسلامی
اگر فلسفه ‌علوم انسانی به شیوهای روشمند از معارف اسلامی مرتبط، استخراج ‌شود، به رویکردی اسلامی در قلمرو فلسفه‌ علوم انسانی و در نتیجه به نقطه‌ آغازی برای نظریه‌پردازی، دست یافته‌ایم.
۱۴ فروردین, ۱۳۹۶
امکان یا امتناع بومی سازی علوم سیاسی در پرتو تجربه علوم سیاسی چین
به دلیل برخی همانندیها بین جامعه و انقلاب ایران و چین، بررسی روند و تجربه علوم سیاسی چین میتواند امکان یا امتناع بومی سازی در این رشته دانشگاهی را آشکار سازد. اکنون با بررسیِ گسترش علوم سیاسی در چین می توان نسبت بین بومی...
۲۵ اسفند, ۱۳۹۵
تأثیر حکمت متعالیه در علوم انسانی
فلسفه و به ویژه حکمت متعالیه، نقش اساسی و کلیدی در علوم انسانی دارد و بر اساس نحوه تأثیری که در علوم انسانی می ‏گذارد، علوم انسانی به متعالی و متدانی تقسیم می‏ شود.
۲۴ اسفند, ۱۳۹۵
آیا طرح اعتباریات علامه طباطبایی بی سابقه است؟
نگارنده این متن با بررسی تطبیقی فلسفه اجتماعی علامه طباطبایی و فلسفه مدنی فارابی، مدعی است که طرح اعتباریات توسط علامه طباطبایی، اعلام دوباره امتناع فلسفه سیاسی اسلامی است که ویژگی مکرر دوران انحطاط پسافارابی در تمدن اسلامی محسوب می شود.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۵
چیستی فلسفه سیاسی متعالیه
شریف لکزایی در مقاله «چیستی فلسفه سیاسی متعالیه» در تلاش است در ابتدا ضمن ارائه بحثی مختصر درباره فلسفه سیاسی بـا تأکید بر دیدگاه اشتروس، به تبیین و مقایسه آن با فلسـفه سیاسـی متعالیـه بـا تأکیـد بـر آرای صدرالدین شیرازی بپردازد.
۲۳ اسفند, ۱۳۹۵
بررسی اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی
مقاله اخلاق سیاسی در اندیشه فارابی در فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت اسلامی در سال 94 منتشر شده است.
۲۱ اسفند, ۱۳۹۵
امکان و مطلوبیت تداوم انقلاب الهی از طریق حکومت اسلامی
توجه به بعد تمدنی و جهانی انقلاب و در نظر گرفتن تمام مسائل خرد و کلان آن با توجه به این گستره، نگرشی مناسب در طراز مناسب انقلاب ایجاد می کند.
۲۱ اسفند, ۱۳۹۵
کاربرد صدق و توجیه قرآن در معرفت‌شناسی علم دینی
نظریه صدق در قرآن، تركیب نظریه مطابقت با نظریه انسجام‌ در معرفت‌شناسی است؛ گزاره‌های متعلق به یك نظام علمی، گزاره‌هایی مربوط به جهان‌ سوم و كتابخانه‌ای و بین‌الاذهانی هستند كه باید هم با معرفت‌های موجود در ذهن دانشمند و هم با معرفت‌های بین‌الاذهانی دانشمندان...
۱۷ اسفند, ۱۳۹۵
احیای حکمت عملی؛ مسیری برای تحول در علوم انسانی
احیای حوزه حکمت عملی، علاوه بر پر کردن حفره معرفتی در نظام آموزش و تبلیغ دین، مسیری روشن و استوار برای مشارکت در جریان تحول و اصلاح علوم انسانی موجود پیش روی ما قرار می دهد.
۱۴ اسفند, ۱۳۹۵
بررسی ابعاد فقهی ـ حقوقی کارکرد کارت های اعتباری بانکی
رساله دکتری رشته معارف اسلامی با عنوان «بررسی ابعاد فقهی - حقوقی کارکرد کارتهای اعتباری بانکی در نظام بانکداری اسلامی» توسط رضا محبی مجد نگاشته شده است.
۱۰ اسفند, ۱۳۹۵
نقش فلسفه در تمدن اسلامی
فلسفه با ورود خود به عالم اسلام، دست‌خوش تغییر و تحول و تكامل گردید و پس از آن، بر عرصه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن اسلامی تأثیر گذاشت. ازجمله نقش‌های فلسفه در تمدن اسلامی را می‌توان نیازمندی تمدن به فلسفه در تمییز حقیقت از غیرحقیقت،...
۸ اسفند, ۱۳۹۵
کدام نوع فلسفه برای کدام نوع علوم انسانی؟
یادداشت پیش رو، به این پرسش می‌پردازد که کدام نوع فلسفه می‌تواند عهده دار تحول علوم انسانی شود و چه ویژگیهایی باید داشته باشد که بتواند چنان وظیفه‌ای را به انجام برساند؟
۷ اسفند, ۱۳۹۵
الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در اندیشه امام خمینی(ره)
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی با عنوان «الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در اندیشه امام خمینی(ره)» توسط مهدی افخمی اردکانی نگاشته شده و اکبر غفوری و محمد عابدی اردکانی، استاد‌‌‌ ‌‌‌‌راهنما و استاد مشاور این پایان نامه در بهمن 1390 در دانشگاه...
۳۰ بهمن, ۱۳۹۵
علم کلام، مبانی تولید علوم انسانی اسلامی است
حجت‌الاسلام و المسلمین رضا برنجکار معتقد است علم کلام، مبانی تولید علوم انسانی اسلامی است. به اعتقاد وی رعایت نکردن مرزهای دانش و ورود فلسفه به محدوده علم کلام نادرست بوده است.
۳۰ بهمن, ۱۳۹۵