| امروز سه شنبه, ۱ مهر , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

تحقیقی در خاستگاه‌های تحول فرهنگی


کتاب «وضعیت پسامدرنیته»

بررسی دقیق ماهیت پسامدرنیسم نه به‌سان مجموعه‌ای از اندیشه‌ها بلکه به منزله وضعیتی تاریخی، مستلزم توضیح و تشریح است

به گزارش طلیعه؛

نام کتاب: وضعیت پسامدرنیته (تحقیق در خاستگاه‌های تحول فرهنگی)

نویسنده: دیوید هاروی

مترجم: عارف اقوامی مقدم

ناشر: پژواک/ ۱۳۹۳ (چاپ اول ۱۳۹۰)

تعداد صفحات: ۴۸۰ صفحه

قیمت: ۲۲ هزار تومان

کتاب وضعیت پسامدرنیته بعد از سه سال در ایران بازچاپ شده است. این کتاب هنگام انتشار به زبان اصلی تحسین زیادی در دنیا برانگیخت و آن را یکی از بهترین کتاب‌هایی دانستند که در خصوص پیوند میان دگرگونی‌های اقتصادی و فرهنگی نوشته شده است. و حتی برخی آن را بهترین کتابی دانستند که در خصوص پسامدرنیسم منتشر شده است. تری ایگلتون، تأثیرگذارترین منتقد ادبی زنده بریتانیا، در مورد کتاب گفته است «حیرت‌آور. درخشان‌ترین بررسی پسامدرنیته تا کنون. دیوید هاروی در اینجا برای آشکار کردن مباحث نظری فرهنگ پسامدرنیسم، مبانی اجتماعی و اقتصادی این پدیده به‌ظاهر شناور را می‌کاود. آنانی که مطابق معمول انگاره نقد «جامع» را به سخره می‌گیرند پس از خواندن کتاب باید بار دیگر به دقت بیندیشند.»
در چکیده کتاب آمده «تحولات عمیقی در فرهنگ، همچنین در کنش‌های سیاسی ـ اقتصادی پس از ۱۹۷۲ شکل گرفته است. این تحولات عمیق به ظهور شیوه‌های نوین و غالبی که ما فضا و زمان را تجربه می‌کنیم متکی بوده و هست. در حالی که همزمانی دگرگونی ابعاد زمان و فضا شاهدی الزاما دالّ بر ارتباط علّی یا ضروری میان این دو نیست، اما با فرض برقراری رابطه‌ای ضرور میان نضج اشکال فرهنگی پسامدرن، ظهور شیوه‌های منعطف‌تر انباشت سرمایه و مرحله نوینی از «فشردگی زمان ـ فضا» در سازمان سرمایه‌داری، نوعی زمینه قویِ پیشینی را می‌توان در رابطه‌ میان این دو مشاهده کرد. اما دگرگونی‌های یادشده زمانی که با قواعد بنیادی انباشت سرمایه‌داری مقایسه شود، بیشتر به صورت تغییراتی در نمود جلوه می‌کند تا نشانه‌های ظهور جامعه نوین پساسرمایه‌داری یا حتی پساصنعتی.»
این کتاب در چهار فصل تدوین شده که عناوین آن «گذار از مدرنیته به پسامدرنیته در فرهنگ معاصر»، «دگرگونی سیاسی ـ اقتصادی سرمایه‌داری اواخر قرن بیستم»، «تجربه فضا و زمان» و «وضعیت پسامدرنیته» است. و البته هر کدام زیرفصل‌های مفصلی دارد.
نویسنده در پیشگفتار می‌گوید «بررسی دقیق ماهیت پسامدرنیسم نه به‌سان مجموعه‌ای از اندیشه‌ها بلکه به منزله وضعیتی تاریخی، مستلزم توضیح و تشریح است. از آن‌جا که پسامدرنیسم به حوزه مخاطره‌آمیز مفاهیم متعارض تبدیل شده است، باید پیمایشی از ایده‌های مسلط را بر عهده می‌گرفتیم، پروژه‌ای که به هیچ‌وجه آسان نبود. نتایج بررسی مذکور که در بخش اول ارائه می‌شود در حداقل ممکن خلاصه شده است که امیدوارم از مقوله ایجاز مخل نباشد. مابقی کتاب پیش از بررسی دقیقه تجربه فضا و زمان به‌مانند میانجی مهم و کامل پویایی توسعه تاریخی ـ جغرافیایی سرمایه‌داری و فرایندهای پیچیده تولید فرهنگی و تحولات ایدئولوژیک، به زمینه سیاسی ـ اقتصادی (باز هم تا حدودی به روشی ساده‌شده) اختصاص دارد. بدین‌ترتیب امکان درک برخی دیسکورس‌های جدید که طی دهه‌های گذشته در جهان غرب نضج یافته، اثبات می‌شود.»

کد خبر : 1191
تاريخ ثبت خبر : ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۱۶:۴۷

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)