| امروز یکشنبه, ۲۲ تیر , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

به قلم سیداحمد رهنمایی؛


کتاب «فلسفه تعلیم‌ و‌ تربیت: غربی و اسلامی» منتشر شد

کتاب فلسفه «تعلیم‌ و‌تربیت: غربی و اسلامی» نوشته دکتر سیداحمد رهنمایی با مشارکت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، توسط انتشارات سمت به چاپ رسید.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از رب، این اثر می‌کوشد به پرسش‌های اساسی فلسفه تعلیم و تربیت از منظر اسلام و غرب پاسخ دهد. پرسش‌هایی چون:

پرسش از «چیستی تعلیم‌ و‌تربیت» که بیان کننده مجموعه‌ای از مبانی و اصول تعلیم‌ و‌تربیت، پرسش از «چرایی تعلیم‌ و‌تربیت» که مستلزم پاسخی مناسب به «انگیزش»، «حکمت» و «اهداف» تعلیم‌ و‌تربیت و پرسش از «چگونگی تعلیم‌ و‌تربیت» که به روش‌شناسی تعلیم‌ و‌تربیت.

در صفحات آغازین کتاب فلسفه تعلیم‌ و‌تربیت: غربی و اسلامی آمده است: این کتاب در پی آن است که با رویکردی آموزشی‌پژوهشی، طی بیست درس، در راه بازشناسی مبانی و اصول تعلیم و تربیت و ارائۀ دورنمایی از فلسفۀ تعلیم و تربیت از منظر برخی مکاتب در مطرح در غرب از یک سو و از منظر مکتب ترکیبی اسلامی از سوی دیگر، گامی هر چند کوتاه بردارد.

به نظر می‌رسد به پشتوانۀ مبانی استوار و متین و اصول راسخ و ارزش‌های تربیتی ماندگار مکتب نورانی اسلام، به‌شایستگی بتوان بر بازسازی و تدوین یک نظام‌نامه و فلسفۀ تعلیم و تربیت غنی و کارآمد موفق شد. فرهنگ پربار اسلامی میراث گران‌بهایی است که خداوند آن را سرمایۀ هدایت بشر قرار داده است. جالب اینکه بخش‌های مهم و عظیمی از این فرهنگ ناب به طور روزآمد و فعال می‌تواند مربی و هدایتگر انسان‌ها به سوی رشد و کمال باشد. در گام نخست مهم‌تر از هر کاری و پیش‌تر از هر امری می‌باید دریابیم چگونه می‌توان مواد و عناصر اولی فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی را از درون و محتوای این میراث گران‌بها استخراج کرد تا در گام‌های دیگر نوبت به مراحل بعدی عملیات تدوین این فلسفه برسد.

سلسله مباحث پیش روی، در پاره‌ای از دیدگاه‌های برجستۀ غرب در قلمرو فلسفۀ تعلیم و تربیت، از بیان و طرح الگو و ساختار فلسفۀ تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام غافل نمانده است. باشد تا با همین نگاه، هر چند به اجمال، زمینۀ تحقیق در قلمرو فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی برای پژوهشگران این حوزه از علوم انسانی بیش از پیش فراهم آید.

ممکن است ابتدا این پرسش به ذهن آید که چرا با این همه گسترش و پیشرفت غرب در زمینۀ فلسفۀ تعلیم و تربیت، در نوشتار حاضر تنها به بیان همین دیدگاه‌ها بسنده نمی‌کنیم یا دست‌کم یکی از برجسته‌ترین دیدگاه‌هایغربی را برای بحث و بررسی برنمی‌گریزینیم. این واقعیت را باید پذیرفت که غرب در تدارک و تدوین قالب‌های نظری بازشناسی مبانی و اصول تعلیم و تربیت و ارائۀ دورنمایی از فلسفۀ تعلیم و تربیت از منظر برخی مکاتب مطرح در غرب از یک سو و از منظر مکتب تربیتی اسلام از سوی دیگر، گامی هرچند کوتاه بردارد.

فهرست مطالب کتاب را می‌خوانید:

بخش اول: مفهوم شناسی

درس اول: فلسفه، فلسفه مضاف، فلسفه تعلیم و تربیت

درس دوم: چیستی معرفت

درس سوم: مبانی و اصول در تعلیم و تربی.

بخش دوم: فلسفۀ تعلیم و تربیت غربی

درس چهارم: طبقه‌بندی مکاتب و فلسفه‌های تربیتی غرب

درس پنجم: وجودگرایی و فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس ششم: وجودگرایان خداباور در فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس هفتم: وجودگرایان لاتیک در فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس هشتم: انسان‌مداری و فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس نهم: چالش‌های پیش‌ روی انسان‌مداری

درس دهم: رفتارگرایی و فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس یازدهم: روان‌تحلیلگری و فلسفۀ تعلیم و تربیت

درس دوازدهم: خرده‌مکتب‌های فرونگر و فلسفۀ تعلیم و تربی.

بخش سوم: فلسفۀ تعلیم و تربیت اسلامی

درس سیزدهم: مبانی هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس چهاردهم: مبانی معرفت‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس پانزدهم: مبانی انسان‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس شانزدهم: اصول هستی‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس هفدهم: اصول معرفت‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس هجدهم: اصول انسان‌شناختی تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام

درس نوزدهم: روش ها در تعلیم و تربیت اسلامی

درس بیستم: اهداف تعلیم و تربیت اسلامی

کتاب فلسفه «تعلیم‌ و‌تربیت: غربی و اسلامی» نوشته دکتر سیداحمد رهنمایی با مشارکت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، از سوی انتشارات سمت در ۳۵۲ صفحه روانه بازار کتاب شد.

صفحه های بیشتر از کتاب در اینجا قابل مشاهده است.

انتهای پیام/

کد خبر : 72766
تاريخ ثبت خبر : ۲ مرداد ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۱:۳۳
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)