| امروز جمعه, ۱۶ خرداد , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:

اعلام فراخوان مقاله؛


برگزاری همایش جایگاه علامه حلی در فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی

همایش ملی جایگاه «علامه حلی» در فرهنگ و تمدن اسلامی ـ ایرانی به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، همایش ملی جایگاه علامه حلی در فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی به همت انجمن ایرانی تاریخ برگزار می‌شود.

عناوین محورهای همایش عبارتند از :

علامه حلی و سیاست

بازنمایی خوانش های تاریخی در آثار علامه حلی

آثارمناقب نگاری و ردیه مویسی علامه حلی

بازخوانش های پسینی از آثار علامه حلی

شرح محورهای همایش:شامل موارد زیر می‌شود

علامه حلی و سیاست                                  

سقوط خلافت عباسی و به تبع آن خلاء گفتمان سیاسی اهل تسنن در حاکمیت ایلخانی به مثابه گفتمان غالب، زمینه طرح گفتمان سیاسی شیعه امامیه به مثابه گفتمان رقیب را فراهم آورد. این تقاضای سیاسی در عصر غازان خان و الجایتو متناسب با اقتدار حاکمیت مملوکی بر مبنای گفتمان اهل تسنن، افزایش فزاینده یافت. علامه حلی از این فرصت تاریخی برای پیشبرد گفتمان شیعه به خوبی استفاده و در ساختار قدرت سیاسی مشارکت فعال کرد.

این ضرورت، زمینه و مبنای بازنگری در سیاست نظری و عملی شیعه در آثار علامه حلی را فراهم کرد و نقطه عطفی در فقه سیاسی شیعه و گسترش جوامع و حوزه های شیعی بویژه در ایران شد که نمودهایش دراستقرار حاکمیت سیاسی تشیع در عصر صفوی نمایان گردید.

سیاست نظری ( مفاهیم و نظریه ها)

سیاست عملی (الجایتو و مشروعیت سیاسی، شیعه و قدرت سیاسی، مدرسه سیاره)

سیاست مذهبی (همگرایی و واگرایی در کنش با اهل تسنن)

بازنمایی خوانش های تاریخی در آثار علامه حلی

   خوانش های گزارش های تاریخی در تمدن اسلامی  از منظر انگیزشی  ریشه در مجادلات فرقه ای و گرایش های مذهبی دارد و در واقع یک کنش جدلی است که متناسب با رویکردهای مذهبی و فکری نویسنده و سپهر عمومی عصر تنظیم یافته اند. از اینرو با بازنمایی این گزارش ها هم زمینه نقد تاریخی متن و هم  تحلیل گفتمان رویدادهای زمانه فراهم می شود. رویکرد روشی بازنمایی گزارش های تاریخی آثار متنوع و متکثر علامه حلی امکان دستیابی به این مهم را فراهم می کند.

  1. سیره پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)
  2. فرق، نحله ها و مذاهب اسلامی
  3. مکاتب فکری امامیه
  4. اندیشه غلو و بدعت

آثار مناقب نگاری و ردیه نویسی علامه حلی

   سیاست عصر مغولی و گسترش جوامع شیعی، رویه و روش مناقب نگاری و ردیه نویسی را از خود متاثر کرد. منازعات سیاسی- نظامی ایلخانان با ممالیک و لزوم تولید تحول از حالت انفعالی به ایجابی و کثرت و تنوع روش و آثار مدون در این حوزه از اهم دستاوردهای این دوره است. علامه حلی متاثر از این گفتمان، میراث گرانسنگی را در مباحث مناقب و آثار جدلی از خود بجای گذاشت. آثاری که در ترسیم خطوط فرهنگ آینده جوامع شیعی نقشی در خور ایفا کرد.

تحولات روشی

نمودار کمی و کیفی آثار

بازسازی مناسبات شیعه و سنی در آثار

بازخوانی خوانش های پسینی از آثار علامه حلی

   اقبال عالمان امامی، در حاکمیت های ملی ایران به آثار علامه حلی تاثیری عمیق در سیاست و فرهنگ شیعه تا دوره معاصر داشته است. از اینرو خوانش های این عالمان از اندیشه های علامه حلی هریک می تواند بازسازی گفتمان علامه حلی را در گفتمان های مختلف و تحولات و ضرورت هایی را که بر این مبنا یافته است، مورد پژوهش قرار داد.

عالمان عصر صفوی

عالمان عصر قاجار

عالمان عصر پهلوی

عالمان عصر جمهوری اسلامی

آخرین مهلت ارسال چکیده ۱۱ آبان‌ماه آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۴ دی‌ماه است و علاقه‌مندان می توانند آثار خود را به ایمیل همایشalhilli1440@gmail.com ارسال کنند.

انتهای پیام/

کد خبر : 77139
تاريخ ثبت خبر : ۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت بارگزاری خبر : ۱۳:۰۸
برچسب‌ها, ,

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)