| امروز شنبه, ۲۱ تیر , ۱۳۹۹ |
سرخط خبرها:


“جامعه‌شناسی تمدن مدرن”

در دوران ما، جامعه‌شناسی چنان تدریس نمی‌شود که فی‌المثل در ریاضی یا فیزیک شاهد هستیم چرا که از یک سو جامعه‌شناسی کار، جامعه‌شناسی تعلیم و تربیت و جامعه‌شناسی دین و از این قسم را داریم و از دیگر سو، اندیشه و بینش جامعه‌شناختی قرار دارد که در پژوهش های خاص و نیز در بررسی‌های عام یا به عبارتی در جامعه‌شناسی خرد و کلان بیان می‌شود.

به گزارش طلیعه؛

نام کتاب: جامعه‌شناسی تمدن مدرن

تالیف: رمون آرون

ترجمه: پیروزایزدی

ناشر:فرهنگ جاوید/ ۱۳۹۳

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه

قیمت: ۶۰۰۰ تومان

«جامعه‌شناسی تمدن مدرن» از مجموعه دروس افتتاحیه کلژ دو فرانس، یکی ا زمعتبرترین موسسات دانشگاهی جهان به شمار می‌رود؛ این دانشگاه در عین حال بیشتر از آنکه دانشگاه باشد، مرکزی است برای گسترش دانش انسانی در پیشرفته‌ترین و آخرین مراحل تحول و تکامل آن.

در این اثر، خطابه آرون که در اول دسامبر ۱۹۷۰ در کلژ دو فرانس انجام شده آمده که در خصوص مکاتب و اندیشمندان مختلف حزه جامعه شناسی است؛ به عقیده نویسنده، جامعه‌شناسی در جایگاه دانش جامعه مدرن، به امر اجتماعی می‌پردازد، که از مفاهیم سنتی امر سیاسی و امر اقتصادی متمایز است.

وی در بخش دیگری از کتاب که در واقع بخشی از خطابه اوست گفته: دورکیم با پرسش فلسفی درباره رابطه میان فرد و اجتماع و وبر نیز با پرسش باز هم فلسفی در باب رابطه شناخت و عمل پای به عرصه جامعه‌شناسی نهادند. آرون در این کتاب مطرح کرده که در دوران ما، جامعه‌شناسی چنان تدریس نمی‌شود که فی‌المثل در ریاضی یا فیزیک شاهد هستیم.چرا که از یک سو جامعه‌شناسی کار، جامعه‌شناسی تعلیم و تربیت و جامعه‌شناسی دین و از این قسم را داریم و از دیگر سو، اندیشه و بینش جامعه‌شناختی قرار دارد که در پژوهش های خاص و نیز در بررسی‌های عام یا به عبارتیدر جامعه‌شناسی خرد و کلان بیان می‌شود.

کد خبر : 1197
تاريخ ثبت خبر : ۲۱ شهریور ۱۳۹۳
ساعت بارگزاری خبر : ۱۶:۵۵

دیدگاه شما

( الزامي ) (الزامي)